Bezpieczeństwo Polski i Polaków to wspólna sprawa wszystkich obywateli i władz naszego kraju. Serdecznie zapraszamy na X Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego, podczas której poruszymy między innymi tematykę aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i obywateli w kontekście wojny w Ukrainie, cyberzagrożeń, powstających kryzysów i bezpieczeństwa ekologicznego. Konferencja skierowana jest do kadry […]

Zapraszamy wszystkich, którzy po COVID-owej przerwie chcieliby nabyć solidną dawkę wiedzy o aktualnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa informacji niejawnych i  najnowszych trendach w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz dobrych praktyk w ochronie informacji niejawnych. Przedstawimy najnowsze narzędzia, technologie i innowacyjne rozwiązania  w dziedzinie ochrony informacji, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, blockchain itp. […]

Adresaci szkolenia: operatorzy infrastruktury krytycznej, pracownicy SUFO. Cele szkolenia: usystematyzowanie wiedzy na temat ochrony różnego rodzaju obiektów i obszarów, poznanie najważniejszych regulacji prawnych w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, zarządzania kryzysowego i ochrony obiektów, nabycie umiejętności praktycznego określenia możliwych zagrożeń dla infrastruktury krytycznej, zapoznanie się z podstawowymi zasadami ochrony informacji niejawnych, […]

III Zjazd Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych XV Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych 14-16 listopada 2023 r. Bukowina Tatrzańska , Kurs podstawowy z warsztatami dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych 26-30 czerwca 2023 r. 24-28 lipca 2023 r. online 21-25 sierpnia 2023 r. online 4-8 września […]

3-DNIOWE „SZKOLENIE PODSTAWOWE Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH” IOD zajmuje się wdrożeniem polityki bezpieczeństwa informacji oraz nadzoruje proces przestrzegania przez pracowników obowiązujących procedur w tym zakresie; odpowiada za zarządzanie procesem przetwarzania poufnych danych w organizacji. Prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych, przeprowadza kontrolę zarejestrowanych zbiorów oraz formułuje wnioski pokontrolne. […]

PODSTAWOWE CELE SZKOLENIA: Uzyskanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Nabycie umiejętności poruszania się w obszarze zadań i procedur obejmujących gotowość obronną państwa. Kształtowanie umiejętności i nawyków pożądanych w dziedzinie obronności państwa. Umiejętność współdziałania pomiędzy organami władzy państwowej oraz przedsiębiorcami, a jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych RP. UCZESTNICY SZKOLENIA: Pracownicy organów administracji […]

Szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla pracowników biurowych. Zbiór zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego w pracy z urządzeniami elektronicznymi, czyli cyberhigiena w codziennych zadaniach i obowiązkach. CEL SZKOLENIA Szkolenie omawia przykłady schematów ataków hackerskich, identyfikuje zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu przy pomocy prostego i zrozumiałego języka. Ponadto definiuje czym jest socjotechnika i dlaczego […]

Ostatnie wpisy

KONTAKT

e-mail:

redakcja@portal-ochrony.pl

tel.:

(+48) 513 949 472

adres: 43-178 Ornontowice

ul. Zwycięstwa 136

Wydawa: CERTE – Paweł Bilko

Redaktor naczelny: Paweł Bilko

Archiwa