Szkolenie uzupełniające dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych

Zapraszamy do uczestnictwa w profesjonalnym szkoleniu skierowanym do osób posiadających doświadczenie w pracy jako kierownicy lub pracownicy kancelarii tajnych lub innych komórek wewnętrznych jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnych za ewidencję, przechowywanie i udostępnianie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „zastrzeżone”, chcących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne (tylko w zakresie ewentualnych zmian aktualnych przepisów), wymianę doświadczeń uczestników w zakresie pracy kancelarii, przebytych kontroli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego itp. oraz zajęcia praktyczne – według propozycji słuchaczy.

Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu uczestnictwa.

Create AccountLog In Your Account