VII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

2017-10-04 12:00 - 2017-10-06 15:00

Od 4 do 6 października Hotel Dębowiec w Bielsku-Białej gościć będzie wiele znakomitych głów zajmujących się na co dzień bezpieczeństwem tak szeroko pojętym jak tylko się da.

Wśród rady programowej i dydaktycznej znajdują się takie osoby jak: płk. dr. Ryszard Bełdźikowski – były Szef Wywiadu Skarbowego, Krzysztof Liedel – dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, ppłk. Robert Kośla – dyrektor do sprawa bezpieczeństwa w strukturach Microsoftu, oraz wielu innych.

Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek“

Cyprian Kamil Norwid

Bezpieczeństwo Polski i Polaków to wspólna sprawa
wszystkich obywateli i władz naszego kraju

W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) oraz Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w VII Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.

Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw: zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej, podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, odpowiedni poziom bezpieczeństwa, porządek publiczny i obronę cywilną.

Zapraszamy pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i ochrony informacji niejawnych, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, dyrektorów, kierowników wydziałów i pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, szefów działów IT, inne osoby odpowiedzialne za zapobieganie sytuacji kryzysowych, reagowanie w przypadku ich wystąpienia i koordynowanie działań związanych z usuwaniem powstałych skutków oraz odtwarzanie zasobów infrastruktury krytycznej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Konferencji.

 

Najnowsze wpisy

KONTAKT

e-mail:

redakcja@portal-ochrony.pl

tel.:

(+48) 513 949 472

adres: 43-178 Ornontowice

ul. Zwycięstwa 136

Wydawa: CERTE – Paweł Bilko

Redaktor naczelny: Paweł Bilko

Archiwa