Artykuł o uprawnieniach ochroniarza na pracuj.pl

Podesłano nam link do artykułu o uprawnieniach ochroniarza.  Po przeczytaniu ciężko było by nie zając stanowiska w sprawie bo bzdura goni bzdurę.

Na końcu znajdziecie link do całości materiału, teraz weźmiemy się za punktowanie po kolei bzdur z artykułu niby specjalistycznego.

Osoby publiczne pod specjalna ochrona ochroniarzy

Pierwsza bzdura jest już na wstępie:

„Nieco inne obowiązki czekają Cię w biurowcu, w sklepie, na osiedlu czy imprezie masowej. A to przecież nie koniec listy, bo pracownik ochrony może np. również konwojować mienie czy ochraniać osoby publiczne.”

„…ochraniać osoby publiczne.” Zapis taki sugeruje, że innym osobom niż PUBLICZNE -czyli w myśl orzecznictwa naszych sadów:

„osoby będące osobami przynajmniej lokalnie rozpoznawalnymi”

Nie należy tego mylić z osobami pełniącymi funkcje publiczne. Wedle tego stwierdzenia penie około 50% osób chronionych przez prywatne agencje ochrony miał by być chroniona nielegalnie.

Autorowi zapewne chodziło o ochronę osobistą, ale taka ochrona to nie osoby publiczne lecz te które stać wynająć profesjonalistów do swojej ochrony.

W branży każdy wie, że ochrona osobista to śmietanka, często realizowana przez byłych operatorów jednostek specjalnych różnych formacji mundurowych, często wspieranych przez konkretne zaplecze sprzętowe, detektywów, analityków i IT.

Właśnie dlatego dobra ochrona kosztuje dużo, bo poza „gorylem” który nie zaniesie zakupów do auta, o jej skuteczności stanowią te osoby których klient zwykle nawet nie zobaczy.

Bezpośredni atak jako podstawa do użycia broni palnej

Nie wiem czy autor skorzystał ze skrótu myślowego czy naprawde tak interpretuje zapisy ustawy.

„Po drugie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego ochroniarz ma prawo ująć tych, którzy je stwarzają, i oddać ich w ręce policji. Ponadto kwalifikowany pracownik ochrony może wykorzystywać środki przymusu bezpośredniego (np. kajdanki, pałki, psy służbowe), a w wyjątkowych okolicznościach bezpośredniego ataku – nawet broń palną.”

Odniosę się tylko do użycia broni palnej w granicach obiektów chronionych.

Co stanowi ustawa o ochronie osób i mienia w tym temacie?

Art. 36. 1. Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo do:

5) użycia lub wykorzystania broni palnej:
a) w granicach chronionych obiektów i obszarów – w przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a–c i pkt 2 oraz art. 47 pkt 3, 6 i 7 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, z wyłączeniem przypadków przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachów, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a–c tej ustawy,

Dla ludzi obeznanych z tematem zapis net mówi co najmniej dużo, dla laika to jakiś bełkot. Więc wypunktujemy poszczególne przypadki z ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej:

Art. 45. Broni palnej można użyć, gdy zaistnieje co najmniej jeden z następujących przypadków:

1) konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na:
a) życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu,
b) ważne obiekty, urządzenia lub obszary albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu,
c) mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności uprawnionego lub innej osoby, albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu,

2) konieczność przeciwstawienia się osobie:
a) niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby,
b) która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania;

To jest dosłowne cytowanie z ustawy a mamy w ustawie o ochronie określone wyłącznie:

… z wyłączeniem przypadków przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachów, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a–c tej ustawy,

Czyli treść dla ochroniarza ze stosownymi uprawnieniami to:

Art. 45. Broni palnej można użyć, gdy zaistnieje co najmniej jeden z następujących przypadków:

1) konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na:
a) życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby…
b) ważne obiekty, urządzenia lub obszary…
c) mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności uprawnionego lub innej osoby…

2) konieczność przeciwstawienia się osobie:
a) niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby,
b) która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania;

Kady ochroniarz z uprawnieni do posługiwania się bronią palną wie doskonale, że stosujemy zasadę proporcjonalności użytych środków.

Łamanie prawa do prywatności pracowników to chyba standard dla pracuj.pl

Dalej czytamy kolejna bzdurę:

„W razie odmowy ochroniarz ma prawo podać powód ujęcia i poprosić zatrzymaną osobę o udanie się z nim do monitorowanego pomieszczenia socjalnego.”

Pomieszczenia socjalne jako miejsca wydzielone dla pracowników maja im służyć do odpoczynku, przygotowania się do pracy czy przebrania się po pracy – i pracodawca NIE MOŻE w takich miejscach montować kamer systemu telewizji dozorowej, gdyż narusza to prawa pracownicze.

Ochroniarz może wezwać policje po ujęciu osoby

 „Jeśli klient ponownie nie zgodzi się na opróżnienie torby, pracownik ochrony może wezwać policję.”

Ochroniarz po ujęciu jest zobligowany ustawa do wezwania POLICJI, to nie jest jego wola stanowi o tym zapis w ustawie o ochronie osób i mienia:

Art. 36. 1. Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo do:

3) ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji;

Tu nie mam miejsca na interpretacje inną niż niezwłoczne przekazanie osoby ujętej Policji.

Niezwłocznie dla dociekliwych oznacza bez zbędnej zwłoki.

Dlaczego pisze o ujęciu w czasie kiedy autor pisze o:  poproszeniu o udanie się z nim, ano dlatego że to już jest ujęcie bo uniemożliwiono swobodne przemieszczanie się innego człowieka, a nie wezwanie policji i nie przekazanie takiej osoby niezwłocznie Policji może skutkować zarzutami z kodeksu karnego:

Art. 189. § 1. Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Legitymacja ochroniarza – ochroniarz musi ją okazać lub musi to zrobić jego przełożony

Tak witamy w kolejnej bzdurze.

To był prawdę mówiąc punkt zwrotny dziki któremu powstał ten artykuł.

„Ochroniarz ma obowiązek okazania legitymacji służbowej na prośbę klienta, a w wypadku niekwalifikowanych pracowników ochrony (którzy często są zatrudniani w sklepach i centrach handlowych) – powinien to zrobić przełożony.”

Na usta cisną się słowa które publicznie nie przytyją.

Co mówi ustawa o ochronie o legitymacji?

Art. 38a. 1. Pracownik ochrony podczas wykonywania zadań ochrony osób i mienia jest obowiązany:
1) posiadać przy sobie legitymację, o której mowa w art. 9a ust. 1 lub art. 20 ust. 1 pkt 3, oraz okazywać ją na żądanie osoby, której czynności dotyczą w taki sposób aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować imię i nazwisko pracownika ochrony, numer legitymacji, dane podmiotu wystawiającego oraz zapoznać się z treścią pouczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 5 lub art. 20 ust. 3 pkt 5;

Zapis ten nie różnicuje pracowników na tych co maja kwalifikacje i tych co ich nie mają lecz nakłada obowiązki na każdego ochroniarza, ale żeby nie było że każdemu i zawsze ochroniarz musi okazywać legitymacje:

Art. 38a. 2. Pracownik ochrony jest zwolniony z obowiązku okazywania legitymacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy osoba, wobec której wykonuje czynności, swoim zachowaniem w sposób oczywisty zagraża życiu lub zdrowiu pracownika ochrony lub innych osób albo dobrom powierzonym ochronie.

Pracownik ochrony w sposób nieuprawniony zatrzymuje

„W mediach od czasu do czasu pojawiają się opisy sytuacji np. nieuprawnionego zatrzymania czy przeszukania klienta.”

Przede wszystkim ochroniarz NIE ZATRZYMUJE, zatrzymanie jest czynnością zarezerwowana dla funkcjonariuszu uprawnionych służb.

Ochroniarz na mocy uprawnień dokonuje UJĘCIA.

Ustawa o ochronie dóbr i mienia

Czytałem ten kawałek kilka razy, prawdopodobnie w przeciwieństwie do autora tekstu:

„Warto pamiętać, że zgodnie z art. 50 ustawy o ochronie dóbr i mienia …”

Staram się być na bieżąco z przepisami w sektorze widać chyba że jednak nie wyrabiam za tempem prac naszych władz ustawodawczych.

Może następnym razem portal pracuj.pl zwróci się o stworzenie artykułu eksperckiego to kogoś z branży zanim uwali takiego paszkwila tu macie link do oryginalnego tekstu:

https://porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/uprawnienia-ochroniarza-w-zakladzie-pracy/

Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Jak połączyć bezpieczeństwo i automatyzację

pon. listopad 30 , 2020
Bezpieczeństwo w biznesie to pojęcie, które obejmuje wiele wyzwań, przed którymi stoją dziś firmy. Dotyczą one m.in. zabezpieczenia produktów, mienia i miejsc, a także odpowiedniego pakowania towarów, maksymalnie automatyzując ten proces. Sprawdzony partner na tych polach to pewność efektywnych procesów logistycznych. Firma Silny&Salamon dysponuje 30-letnim doświadczeniem w dostarczaniu rozwiązań zwiększających […]

Ostatnie wpisy

KONTAKT

e-mail:

redakcja@portal-ochrony.pl

tel.:

(+48) 513 949 472

adres: 43-178 Ornontowice

ul. Zwycięstwa 136

Wydawa: CERTE – Paweł Bilko

Redaktor naczelny: Paweł Bilko

Archiwa