Branża ochrony: zwolnijcie nas czasowo ze składek ZUS!

O możliwość czasowego zwolnienia firm zajmujących się ochroną osób i mienia z obowiązku płacenia składek ZUS zwraca się do premiera Polski Holding Ochrony.
– Przychody naszej branży bardzo zmalały, co spowodowane było i dalej jest odpływem klientów z takich branż jak handel, gastronomia i usługi – uzasadnia postulat dołączenia przedsiębiorstw związanych z ochroną do listy branż objętych zwolnieniami ze składek Sławomir Wagner – przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Ochrony. 

  • Podkreśla, że główny cel apelu do premiera to utrzymanie zatrudnienia w sektorze ochrony: – Pracownik to główna wartość w naszej branży. To od niego zależeć będzie jej kondycja, zwłaszcza podczas odbudowy całego sektora po pandemii – wskazuje Sławomir Wagner.
  • Wydane w lutym rozporządzenia wymieniają wszystkie PKD branż, które korzystać mogą ze zwolnień. Branża ochrony pozostaje jednak w tych aktach zignorowana.
  • Polski Holding Ochrony apeluje do premiera o uzupełnienie listy PKD o branżę ochrony.

 

Ochrona osób i mienia to największa gałąź sektora usług w Polsce. Szacuje się, że do wybuchu pandemii zatrudnienie w niej znajdować mogło nawet około 300 tysięcy osób. Dla większości z nich praca w ochronie stanowiła jedyne źródło utrzymania. Wielu pracowników tego sektora wiązało z tą branżą swoją zawodową przyszłość i, w miarę możliwości, inwestowało w swój rozwój, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach czy zdobywając niezbędne uprawnienia i zezwolenia.

– Pracownik to główna wartość w naszej branży – zwraca uwagę Sławomir Wagner,  przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Ochrony (PHO), założyciel Polskiej Izby Ochrony, a zarazem jej były i długoletni prezes i dodaje, że to od pracownika ochrony zależeć będzie kondycja branży security, zwłaszcza podczas jej odbudowy po pandemii.

 

Trwająca już od roku epidemia COVID 19 spowodowała jednak duże zaburzenia na rynku tych usług w Polsce. – Kryzys wywołany pandemią spowodował faktyczne wyłączenie lub znaczne ograniczenie świadczenia zamawianych przez firmy z różnych branż usług zewnętrznych, do których zalicza się ochrona osób i mienia – mówi Sławomir Wagner.

 

1 lutego 2021 r. weszły w życie przepisy, na podstawie których niektórzy przedsiębiorcy mogą uzyskać zwolnienie z opłacenia składek ZUS należnych za kolejne miesiące. Prawo do tego zwolnienia mają jednak tylko określone (kodami PKD) branże. Na liście zwolnionych z tego obowiązku branż brakuje m.in. usług ochrony i mienia. Tak samo jest w wydanym pod koniec lutego rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 371), które poszerza listę PKD branż mogących korzystać ze zwolnień ze składek. Branża ochrony po raz drugi została tam zignorowana.

 

– Reprezentując interesy gospodarcze firm wchodzących w skład Polskiego Holdingu Ochrony, zwracamy się do Pana Premiera z postulatem wpisania branży ochrony występującej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod kodami 80.10.Z i 80.20.Z do listy branż wymienionych w § 10 ust.1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów, opublikowanego w Dz. U. z 2021r. poz. 152,  które uzyskały możliwość zwolnienia z obowiązku opłacania składek na  ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych – przeczytać można w skierowanym do premiera apelu Polskiego Holdingu Ochrony. – Pragniemy również zaznaczyć, że w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2021 poz. 318), również nasza branża nie uzyskała takiej możliwości – dodaje Sławomir Wagner, autor tego apelu.

Podmioty uprawnione do tego zwolnienia podzielono na dwie grupy, z których jedna może być zwolniona z opłacenia składek tylko za styczeń 2021 r., natomiast druga – za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. Warunek skorzystania ze zwolnienia to prowadzenie na dzień 30 listopada 2020 r. przeważającej działalności oznaczonej określonym kodem PKD, uzyskanie w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychodu z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w  analogicznym miesiącu roku poprzedniego i zgłoszenie w ZUS jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.

 

O zwolnienie ubiegać się można na podstawie dokumentów rozliczeniowych –  odpowiednio za styczeń 2021 r. lub grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. w terminie do 28 lutego 2021 r. (chyba że płatnik jest zwolniony z obowiązku ich składania).

 

– W okresach wymienionych w rozporządzeniu, choć nie tylko w nich, nasze przychody bardzo zmalały, co spowodowane było, i dalej jest odpływem klientów z takich branż jak handel, gastronomia i usługi – uzasadnia apel Sławomir Wagner i tłumaczy: – Pomimo częściowego odblokowania funkcjonowania wielu gałęzi gospodarki późną wiosną i latem, liczba realizowanych zleceń przez zewnętrznych dostawców usług ochrony obniżyła się w stosunku choćby do analogicznego okresu w 2019 roku. Sytuacja znów pogorszyła się na jesieni i na początku zimy, kiedy rząd nakazał zamknięcie gastronomii, galerii handlowych czy obiektów sportowych – opisuje pandemiczną sytuację firm sektora ochrony Sławomir Wagner i przypomina, że wymienione przez niego branże to główni klienci przedsiębiorstw oferujących usługi ochrony osób i mienia. To jednak tylko część problemów branży.

– Całość sytuacji dopełnia fakt, że notujemy duże opóźnienia w realizacji płatności za nasze usługi oraz dodatkowe koszty związane z zapewnieniem ciągłości obsady stanowisk w chronionych obiektach, w rezultacie  zwiększonej ilości zwolnień w wyniku zachorowań i kwarantann na skutek COVID 19 naszych pracowników – wyjaśnia Sławomir Wagner.

 

Straty, o których mówi, siłą rzeczy pociągają za sobą likwidację stanowisk pracy, a w konsekwencji – redukcję zatrudnienia. – Jest to dla nas tym bardziej bolesne, że zmuszeni jesteśmy do zwolnień pracowników posiadających stosowne przeszkolenie i zdobyte odpowiednie zawodowe kwalifikacje – mówi Sławomir Wagner, który z całą stanowczością podkreśla, że zarówno dla samego Polskiego Holdingu Ochrony, jak i innych firm sektora security, głównym celem jest dziś utrzymanie zatrudnienia. – Umieszczenie naszej branży na liście wymienionej w § 10 wspomnianego rozporządzenia RM, zminimalizowałoby skutki zwolnień i pomogłoby w odbudowie firm po wyhamowaniu pandemii – uważa Sławomir Wagner i dodaje: – W trakcie rozmów i konsultacji z innymi firmami naszej branży uzyskaliśmy potwierdzenie, że w podobnej, jak nasza, sytuacji znajdują się również pozostałe firmy ochrony osób i mienia – dlatego właśnie, w imieniu branży, zwraca się do premiera o uwzględnienie postulatu dołączenia PKD firm zajmujących się ochroną do branż mogących skorzystać z czasowego zwolnienia ze składek ZUS.

 

 

Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Nowy kompaktowy interkom od Axis

wt. mar 16 , 2021
Axis Communications wprowadza na rynek wytrzymały, wandaloodporny sieciowy interkom wizyjny. Urządzenie AXIS I8016-LVE Network Video Intercom — zaprojektowane z myślą o komunikacji dwukierunkowej, identyfikacji wizyjnej i zdalnej kontroli wejść — idealnie nadaje się do dozoru w trudnych warunkach oświetleniowych, a nawet całkowitej ciemności.

You May Like

Ostatnie wpisy

KONTAKT

e-mail:

redakcja@portal-ochrony.pl

tel.:

(+48) 513 949 472

adres: 43-178 Ornontowice

ul. Zwycięstwa 136

Wydawa: CERTE – Paweł Bilko

Redaktor naczelny: Paweł Bilko

Archiwa