Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa

ochrona5Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację projektu „Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa” która swoim zakresem obejmować będzie propagowanie bezpiecznych zachowań poprzez organizację debat społecznych, warsztatów, spotkań. Dodatkowo promowana będzie wiedza i dobre praktyki w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania oraz edukacja dzieci i młodzieży w tym zakresie.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania planuje przekazać środki w wysokości 50.000 zł. O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

Projekt ma zostać zrealizowany w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku od dnia podpisania umowy. Oferty należy składać do dnia 29 marca 2016 r.

 Więcej informacji znajduje się na stronie mswia.gov.pl

Źródło: mswia.gov.pl

Redakcja

leave a comment

Create AccountLog In Your Account