FORUM PEŁNOMOCNIKÓW OCHRONY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Szanowni Państwo!

To prestiżowe i elitarne Forum adresujemy do kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, dyrektorów pionów bezpieczeństwa i kadry kierowniczej, w których przetwarzane są informacje niejawne. Zapraszamy również administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz inne osoby odpowiedzialne w firmach i instytucjach za bezpieczeństwo informacji.

Podczas obrad omówimy aktualne problemy związane z funkcjonowaniem pionów ochrony, ich roli i zadań w kontekście występujących wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa informacji niejawnych.

Forum to również doskonała okazja do omówienia procedur dot. postępowań sprawdzających, bezpieczeństwa fizycznego, teleinformatycznego i przemysłowego, wypracowania wniosków oraz zweryfikowania dotychczasowych zasad ochrony w swoich jednostkach organizacyjnych.

Program obrad Forum będzie obejmował ponadto zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji biznesowych i danych osobowych, monitoringu wizyjnego i szpiegostwa gospodarczego.

W czasie Forum zaprezentujemy jednocześnie najnowocześniejsze osiągnięcia i przyszłościowe rozwiązania systemowe, organizacyjne i technologiczne służące poprawie bezpieczeństwa informacyjnego firm/instytucji.

Tematyka Forum

# Temat
1 Zagrożenia bezpieczeństwa państwa ze strony obcych służb specjalnych.
2 Rola wywiadu/kontrwywiadu na rzecz zapewniania bezpieczeństwa państwa.
3 Kierownik Jednostki Organizacyjnej – lider ochrony informacji niejawnych.
4 Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jako instrument państwa do monitorowania właściwego poziomu ochrony informacji niejawnych.
5 Bezpieczeństwo teleinformatyczne i procedury PBE i SWB skutecznym narzędziem do zabezpieczenia przecieków/utraty informacji niejawnych.
6 Standardy i sprawdzone praktyki realizacji zadań przez piony ochrony informacji niejawnych w firmach i instytucjach.
7 Postępowania bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego przez pryzmat odwołań, skarg i zażaleń osób fizycznych i prawnych.
8 RODO – uwarunkowania i nowa jakość dla KJO i POIN.
9 Monitorowanie bezpieczeństwa informacyjnego w przedsiębiorstwie i instytucji w momencie powstania sytuacji zagrożeń i kryzysu
10 Jawne i niejawne zdobywanie informacji. Działalność wywiadu gospodarczego.
11 Praktyczne wskazówki dla podmiotów ubiegających się o ŚBP.
12 Planowanie ochrony informacji niejawnych, w tym również na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
13 Ochrona informacji niejawnych – rozwiązywanie problemów praktycznych.
14 Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych w praktyce.
15 Doświadczenia z okresowych przeglądów materiałów niejawnych.
16 Szacowanie i zarządzanie ryzykiem zagrożeń w ochronie informacji.
17 Bezpieczeństwo informacji w biznesie. Jak skutecznie zapewnić ochronę informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych?
18 Jawna i niejawna inwigilacja w społeczeństwie obywatelskim – fakty i mity.
19 Cyberprzestępczość i wojna w cyberprzestrzeni a ochrona informacji.
20 Techniki i technologie zwiększające poziom bezpieczeństwa i ochrony informacji.
21 Debata ekspertów na temat aktualnych i najbliższych realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji niejawnych i innych prawnie chronionych.
22 Sesja tematyczna z udziałem uczestników Forum na temat praktycznych aspektów funkcjonowania pionów ochrony informacji niejawnych, w tym kancelarii tajnych i niejawnych.
23 Promocja książki Sławomira Zalewskiego „Informacje niejawne we współczesnym państwie”.

Termin: 6 – 8 grudnia 2017 r.

Miejsce: Hotel Dębowiec; Aleja Armii Krajowej 220; 43-316 Bielsko-Biała

Zapisy i szczegóły organizacyjne na www.ksoin.pl

KSOIN

leave a comment

Create AccountLog In Your Account