I Krajowy Zjazd Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych

I Krajowy Zjazd Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych

23 października 2018 0 przez KSOIN

Zapraszamy na I Krajowy Zjazd Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych – Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników Ochrony

Szanowni Państwo!

Wydarzenie to adresujemy do kierowników jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w tym: pełnomocników ochrony, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz innych osoby odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za bezpieczeństwo informacji prawnie chronionych. Na obrady zapraszamy również aktualnych i byłych oficerów i pracowników ABW i SKW funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji niejawnych.

Z uwagi na rocznicowy charakter I Zjazdu nasze wydarzenie zostało wpisane do narodowych obchodów stulecia niepodległości, a ponadto będziemy w przededniu 20 rocznicy uchwalenia ustawy z dnia 20 stycznia 1999 r. dostosowującej nasz system ochrony informacji do standardów NATO.

Dla uatrakcyjnienia i wzbogacenia obrad planujemy drugiego dnia zajęcia praktyczne w grupach:

 1. kierownicy jednostek organizacyjnychPOIN oraz kadra kierownicza,
 2. pracownicy kancelarii tajnych i niejawnych, krajowych i zagranicznych,
 3. administratorzy i inspektorzy bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Dodatkowo stwarzamy możliwości brania udziału w dowolnym czasie w prowadzonych szkoleniach i warsztatach z ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

W programie obrad Forum uwzględniamy również zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji biznesowych i danych osobowych, monitoringu wizyjnego i szpiegostwa gospodarczego. W czasie Forum zaprezentujemy jednocześnie najnowocześniejsze osiągnięcia i przyszłościowe rozwiązania systemowe, organizacyjne i technologiczne służące poprawie bezpieczeństwa informacyjnego firm/instytucji.

Tematyka Forum

 1. Stulecie ochrony informacji niejawnych w Polsce.
 2. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa ze strony obcych służb specjalnych.
 3. Rola wywiadu/kontrwywiadu na rzecz zapewniania bezpieczeństwa państwa.
 4. Kierownik jednostki organizacyjnej – doświadczenia dowódców wojskowych i innych KJO – pionierów wdrażania ustawy.
 5. Nowe wyzwania i zagrożenia stojące przed pionami ochrony na miarę aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa.
 6. Proces ewoluowania ustawy, kolejne nowelizacje i dostosowywanie uregulowań prawnych do aktualnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa.
 7. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jako instrument państwa do monitorowania właściwego poziomu ochrony informacji niejawnych.
 8. Bezpieczeństwo teleinformatyczne i procedury PBE i SWB- jednodniowe warsztaty i ćwiczenia.
 9. Postępowania bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego przez pryzmat odwołań, skarg i zażaleń osób fizycznych i prawnych.
 10. Doświadczenia RODO – uwarunkowania dla KJO i POIN.
 11. Jawne i niejawne zdobywanie informacji. Działalność wywiadu gospodarczego.
 12. Praktyczne wskazówki dla podmiotów ubiegających się o ŚBP.
 13. Planowanie ochrony informacji niejawnych, w tym również na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
 14. Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych w praktyce – jednodniowe warsztaty i ćwiczenia.
 15. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem zagrożeń w ochronie informacji.
 16. Bezpieczeństwo informacji w biznesie. Jak skutecznie zapewnić ochronę informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych?
 17. Cyberprzestępczość i wojna w cyberprzestrzeni a ochrona informacji.
 18. Techniki i technologie zwiększające poziom bezpieczeństwa i ochrony informacji.
 19. Debata ekspertów na temat aktualnych i najbliższych realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji niejawnych i innych prawnie chronionych.
 20. Działania serwisu iniejawna.pl na rzecz ochrony informacji niejawnych.

 

Termin: 12-14 grudnia 2018 r.

Miejsce: Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda, ul. Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska

 

Do udziału w Zjeździe zaprosiliśmy praktyków i ekspertów:

kmdr por. Marek Anzel – Ekspert ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa IT, autor poradników i artykułów w prasie branżowej

generał prof. Mieczysław Bieniek –b. Doradca sejmowej Komisji Obrony Narodowej

płk Tomasz Borkowski –b. Dyrektor  Biura Kolegium ds. Służb Specjalnych

Paweł Chachurski – Pomysłodawca i administrator serwisu iniejawna.pl

płk Brunon Czabok – Ekspert ochrony informacji niejawnych, POIN w ORANGE Polska S.A.

płk Mirosław Dłużniewski – b. Dyrektor Departamentu OIN ABW

dr Krzysztof Gawkowski – Dyrektor Polskiego Instytutu Cyberbezpieczeństwa

prof. dr hab. Stanisław Hoc –pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego i Uczelni Łazarskiego w Warszawie

kpt. Beata Jachymska – b. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Przemysłowego DOIN ABW

ppłk Ryszard Jedlecki – Ekspert ochrony informacji niejawnych i inspektor ochrony danych osobowych

ppłk Aleksandra Karnicka – Radca prawny Biura Prawnego i Kadr ABW

podinsp. dr Agata Lasota-Jądrzak – Naczelnik Wydziału OIN Komendy Miejskiej Policji

Wiesław Linowski – Ekspert ochrony informacji niejawnych

Admirał floty Ryszard Łukasik – b. Dowódca Marynarki Wojennej, b. Zastępca Szefa Biura Narodowego, członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP

gen. brygady Paweł Pruszyński – b. Z-ca Szefa ABW, Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

mjr Grzegorz Rawski – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych Komendy Głównej Straży Granicznej

dr Jowita Sobczak – Specjalista ochrony informacji niejawnych, ekspert ds. ochrony danych osobowych

płk Kazimierz Ślusarczyk – b. Dyrektor Delegatury ABW w Katowicach

Piotr Thiem – Ekspert ochrony informacji niejawnych i danych osobowych

płk Krzysztof Wójcicki – b. Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW

prof. dr hab. Sławomir Zalewski – Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

I Krajowy Zjazd Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych – Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników Ochrony – Bukowina Tatrzańska