Jak dobrać nadwyżkowe ubezpieczenie OC stając do przetargu?

spotkania5Deregulacja w branży ochrony osób i mienia przyniosła ze sobą zmiany w zakresie ubezpieczeń OC. Do końca 2013 roku problem na rynku w zasadzie nie istniał – przedsiębiorca mógł zawrzeć jedną dobrowolną polisę OC na oczekiwaną przez konbtrahentów sumę gwarancyjną i ze ściśle sprecyzowanym zakresem ochrony. Od momentu powstania obowiązku posiadania polisy OC regulowanej rozporządzeniem Minstra Finansów sytuacja uległa zmianie.

Obecnie mamy do czynienia z dwoma rodzajami ubezpieczeń – obowiązkowym (z najczęściej spotykaną na rynku sumą gwarancyjną 20 tys. euro – dotyczy to wszystkich małych i większości średnich podmiotów, których roczne obroty nie przekroczyły 2 mln euro) i ubezpieczeniem nadwyżkowym, podwyższającym sumę ubezpieczenia do oczekiwanego przez kontrahentów poziomu.

Doświadczenie pokazuje częsty brak znajomości specyfiki ubezpieczeniowej zarówno przez podmioty organizujące przetargi, jak i przez agencje ochrony. O ile zakres zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem OC jest szeroki i dotyczy całego zakresu działalności branżowej prowadzonej przez agencję ochrony, wpisanego w koncesji, o tyle z ubezpieczeniem nadwyżkowym OC sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. Na co zatem zwrócić uwagę przy zawieraniu polisy?

Jak już wcześniej wspomniałem suma gwarancyjna z obowiązkowej polisy OC z reguły nie wystarczy na potrzeby przetargu. Jednak dobranie odpowiednio wysokiej sumy przy OC nadwyżkowym to nie wszystko. Z racji tego, że jest to ubezpieczenie dobrowolne, to jego zakres ściśle regulują klauzule towarzystw ubezpieczeniowych zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Pierwszą pułapką dla przedsiębiorcy stają się wszelkiego udziału franszyzy zawarte w ubezpieczeniu. Może to być zarówno udział własny (franszyza redukcyjna) – pomniejszenie wypłaconego odszkodowania o wcześniej ustaloną wartość procentową lub kwotową, jak i franszyza integralna – czyli sytuacja, w której ubezpieczyciel przyjmuje na siebie odpowiedzialność od określonej kwoty roszczenia. Sytuacja ta nie ma miejsca przy obowiązkowym ubezpieczeniu OC, gdyż zgodnie z rozporządzeniem MF nie można ograniczyć jego zakresu.

Kolejną kwestią jest ścisłe dobranie klauzul regulujących zakres ubezpieczenia do specyfiki wykonywanej działalności. Wiele agencji ochrony skupia się jedynie na ochronie fizycznej mienia i systemach alarmowych – nie ma wtedy problemu, gdyż taka odpowiedzialność ubezpieczyciela zawiera się w ramach jednej lub dwóch klauzul. Jeżeli jednak działalność ma szerszy zakres, trzeba dobierać odpowiednie klauzule, by zapewnić firmie pełną ochronę. Dla ubezpieczycieli ochrona parkingu, placu budowy czy korzystanie w ramach działalności z usług podwykonawców to dodatkowe ryzyka, odrębnie wyceniane.

Jeżeli na polisie dobrowolnej znajduje się kilka klauzul, dotyczących poszczególnych ryzyk w branży, należy zwrócić uwagę na to, czy ubezpieczyciel nie ogranicza swojej odpowiedzialności poprzez wprowadzenie limitów w ramach głównej sumy ubezpieczenia przydzielonych do poszczególnych ryzyk (np. ochrony parkingów czy szkód związanych z ochroną imprez masowych).

W praktyce może bowiem okazać się, że polisa ubezpieczeniowa ma wysoką główną sumę ubezpieczenia np. na 3 mln zł – i jest to praktycznie jedyna pozycja, na którą zwraca uwagę podmiot organizujący przetarg, a odpowiedzialność ubezpieczyciela dotycząca np. ochrony obiektów, która jest filarem działaności firmy jest ograniczona limitem 100 tys. zł. W tym przypadku, jeżeli roszczenie na tej płaszczyźnie przekroczy limit sumy ubezpieczenia, przedsiębiorca będzie musiał pokryć różnicę z własnego majątku. Z doświadczenia wiem, że często zdarzają się na rynku polisy dobrowolne, których konstrukcja nigdy nie pozwoli na wypłatę pełnej sumy ubezpieczenia.

Reasumując przy wyborze ubezpieczenia dobrowolnego warto poświęcić czas na gruntowną analizę warunków oferowanych przez dane towarzystwo, a nie skupiać się tylko na doborze oczekiwanej przez kontrahenta sumy gwarancyjnej. Może się bowiem okazać, że oszczędzając na składce ubezpieczeniowej (poprzez zgodę na wyraźne ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela), przedsiębiorca naraża się na ewentualne pokrycie roszczeń klientów (przekraczających ustalone limity dla poszczególnych klauzul lub takich, których nie obejmuje zakres ubezpieczenia, gdyż nie został odpowiednio rozszerzony) z własnej kieszeni.

Masz wątpliwości jakie ubezpieczenie zawrzeć? Skontaktuj się ze mną.
Paweł Kwiatkowski
Kierownik ds. Kluczowych Klientów
tel.: 22 646 42 42
kom.: 882 101 595
e-mail: pawel.kwiatkowski@iexpert.pl

Redakcja

leave a comment

Create AccountLog In Your Account