Jak działają funkcje inteligentnej analizy wideo?

Inteligentna analiza materiału wideo, to zestaw funkcji, dzięki którym kamera jest w stanie sama wykryć pewne zależności i podjąć odpowiednie działania – uruchomić alarm lub wysłać alert do odpowiednich osób. Swoje zastosowanie znajdą one praktycznie w każdej branży. Takie rozwiązania oferuje m.in. AirLive – jeden z najpopularniejszych producentów rozwiązań nadzoru i bezpieczeństwa. To właśnie rozwiązaniom tego producenta dziś poświęcimy trochę czasu.

Funkcje IVS są wbudowane w kamerę, a więc nie wymagają zakupu specjalnego oprogramowania lub drogiego serwera. Każda kamera wspierająca ten standard wyposażona jest w 6 inteligentnych funkcji.

Liczenie samochodów

2

 

Liczenie obiektów obejmuje zarówno ludzi jak i samochody. Funkcja ta idealnie nadaje się do liczenia pojazdów w miejscach takich jak skrzyżowania, arterie, parkingi i autostrady.

Jak to działa?

Funkcja liczenia obiektów opiera się na 2 zdefiniowanych na obrazie strefach.  Gdy pojazd przekroczy granicę między tymi obszarami, kamera zliczy obiekt. Kamera może liczyć obiekty poruszające się ze strefy 1 do strefy 2, odwrotnie i w obu kierunkach.

Kiedy funkcja będzie działać prawidłowo?

– Należy ustawić wymaganą rozdzielczość i liczbę klatek na sekundę
– Unikaj obiektów takich jak cienie drzew i budynków w obszarze detekcji
– Unikaj umieszczania kamery zbyt nisko lub zbyt wysoko – odpowiednia wysokość to 9 – 15 m w zależności od rodzaju otoczenia.
– Upewnij się, że ustawiłeś kamerę pod odpowiednim kątem, aby uzyskać najlepsze pole widzenia.

3456

Liczenie ludzi

7

Jest to funkcja wbudowana w oprogramowanie kamery, dlatego nie wymaga stosowania zewnętrznego oprogramowania lub dodatkowych urządzeń. Ta funkcja idealnie nadaje się do liczenia ludzi w miejscach takich jak centra handlowe, sklepy lub markety.

Śledzenie liczby klientów, którzy odwiedzają centrum handlowe, supermarket czy sklep detaliczny, w szczególności w okresie wakacji lub promocji pozwala na zmianę odwiedzających klientów w takich, którzy przynoszą firmie zyski. Branża detaliczna opiera się głównie na obsłudze klienta, dlatego zatrudnieni pracownicy muszą odpowiadać za jakość obsługi i dbać o klienta. Analiza ruchu pieszego za pomocą funkcji liczenia ludzi pomaga obniżyć koszty pracy poprzez wskazanie godzin szczytu. Manager może wtedy wysłać dodatkowych pracowników, którzy zadbają o lepszą obsługę, a w pozostałych godzinach, gdy klientów jest mniej, liczba pracowników zostaje zredukowana do minimum.

Jak to działa?

Funkcja liczenia obiektów opiera się na dwóch zdefiniowanych na obrazie strefach.  Gdy obiekt przekroczy granicę między tymi obszarami, kamera zliczy obiekt. Kamera może liczyć obiekty poruszające się ze strefy 1 do strefy 2, odwrotnie i w obu kierunkach.

Kiedy funkcja będzie działać prawidłowo?

– Unikaj pochylania kamery do przodu i do tyłu
– Upewnij się, że oświetlenie jest wystarczające
– Unikaj bezpośredniego światła słonecznego
– Unikaj ruchomych schodów w polu widzenia
– Unikaj umieszczania kamery w pobliżu drzwi
– Zaleca się zachowanie co najmniej 3 m wolnej przestrzeni od podłogi do sufi tu dla zachowania najlepszej wydajności.

Funkcja Trip Zone

8

Trip Zone może być stosowana do wykrywania osób lub pojazdów przekraczających gra-nice zakazanych obszarów. Funkcja ta idealnie nadaje się do miejsc takich jak jednokierunkowe ulice, stacje kolejowe, wyjazdy z parkingów, prywatne drogi lub dla wojska.

Jak to działa?

Podobnie jak poprzednie dwie technologie, funkcja Trip Zone opiera się na 2 zdefiniowanych na obrazie strefach.  Kamera wykrywa obiekty, które przekroczą granicę między tymi obszarami i wyśle alarm do administratora. Kamera może wykrywać obiekty poruszające się ze strefy 1 do strefy 2, strefy 2 do strefy 1 i w obu kierunkach.

Funkcja umożliwia wykrywanie obiektów poruszają-cych się z jednej strefy do drugiej, wykrywa też obiek-ty poruszające się w złym kierunku. Alarm może zostać uruchomiony po określonym czasie lub ilości zliczonych obiektów. Unikalna regulacja ob-szaru detekcji zapewnia bardziej dokładne wykrywanie.

910

Kiedy funkcja będzie działać prawidłowo?

– W przypadku ludzi kamera może być zainstalowana nad obszarem detekcji, lub z boku tego obszaru.
– Jeśli zainstalujesz kamerę z boku ob-szaru detekcji, zalecamy używanie trybu wykrywania w poziomie.
– W przypadku pojazdów kamera może być zainstalowana nad obsza-rem detekcji lub pod kątem 45°.
– Dla kąta 45° można wybrać wykrywanie w pionie lub w poziomie.

Funkcja e-Fence

11

e-Fence może być używany do wykrywania przekroczenia granic obszarów detekcji. Idealnie nadaje się do monitorowania muzeów, magazynów, willi i struktur wojskowych. e-Fence to elektroniczny system ochrony, podobny do ogrodzenia, który jest w stanie wykryć obiekt, który wejdzie lub wyjdzie ze zdefiniowanego obszaru.

1213

Jak to działa?

Działanie funkcji e-Fence opiera się na zdefiniowaniu 1~4 obszarów na obrazie. Kiedy człowiek, albo inny obiekt przekroczy granicę wyznaczonej strefy, kamera automatycznie wykryje takie zdarzenie i uruchomi alarm.

Kiedy funkcja będzie działać prawidłowo?

– Zadbaj o to, aby w obszarzedetekcji nie pojawiał się cień
– Zapewnij odpowiednią ilość oświetlenia(szum na obrazie może uruchomić alarm)

Funkcja i-Motion

14

Funkcja i-Motion posiada 3 ulepszenia względem tradycyjnej funkcji wykrywania ruchu:

– rozróżnianie wśród poruszających się obiektów ludzi oraz samochodów
– określanie obszarów detekcji za pomocą wielokątów
– możliwość zdefiniowania przedziału czasowego dla zdarzeń

Jak to działa?

Działanie funkcji i-Motion opiera się na zdefiniowaniu 1~4 obszarów na obrazie. Kiedy człowiek, albo inny obiekt przekroczy granicę wyznaczonej strefy, kamera automatycznie wykryje takie zdarzenie i uruchamia alarm.

15

Kiedy funkcja będzie działać prawidłowo?

– Zadbaj o to, aby w obszarze detekcji nie pojawiał się cień
– Unikaj ruchomych elementów dekoracji i migającego oświetlenia w obszarze detekcji
– Zapewnij odpowiednią ilość oświetlenia(szum na obrazie może uruchomić alarm)

Wykrywanie twarzy

16

Wykrywanie twarzy umożliwia wykrywanie i zliczanie osób przechodzących przez obszar detekcji, lub pozostających w jego obrębie. Funkcja ta może zostać wykorzystana do wykrywania twarzy w miejscach takich jak biura, lobby, kasy biletowe, centra handlowe, lotniska czy parki rozrywki.

Jak to działa?

Funkcja wykrywania twarzy działa na obrazie w czasie rzeczywistym. Kiedy ludzie znajdą się w obszarze detekcji, ich twarze zostaną wykryte. Kamera może wykryć jednocześnie do 35 twarzy na jednym obrazie.

17

Kiedy funkcja będzie działać prawidłowo?

– Nie umieszczaj kamery zbyt nisko lub zbyt wysoko
– Upewnij się, że odległość pomiędzy ludźmi a kamerą wynosi około 1,3 ~ 3 m
– Kamera nie powinna być ustawiana pod zbyt dużym kątem

Rozpoznawanie twarzy

18

Rozpoznawanie twarzy umożliwia kontrolę dostępu lub wykrywanie podejrzanych osób, których twarze znajdują się w bazie. AirLive zaprasza inne firmy do współpracy, która zapewni lepsze doświadczenia użytkowników.

Jak to działa?

Funkcja rozpoznawania twarzy wymaga stworzenia bazy danych. Twarze muszą być zarejestrowane w bazie przed pierwszym użyciem. W momencie, kiedy baza danych zawiera już twarze, kamera jest w stanie rozpoznać zarejestrowane twarze, kiedy znajdą się one w obszarze detekcji.

1920

Kiedy funkcja będzie działać prawidłowo?

– Unikaj instalacji kamery zbyt daleko, by rozpoznać twarz. Odpowiednia odległość twarzy od kamery nie powinna być mniejsza niż 2 m dla poprawnego działania funkcji.
– Zadbaj o odpowiednią ilość oświetlenia twarzy

Podsumowanie

Rozwiązania IVS z pewnością mogą usprawnić i poprawić efektywność zarządzania firmą oraz znacznie poprawić jej bezpieczeństwo.

W technologię IVS została wyposażona kamera AirLive BU-3028-IVS. Urządzenie od momentu pojawienia się na rynku zbiera pozytywne oceny. Więcej o urządzeniu przeczytać można na stronie producenta. (http://pl.airlive.com/product/BU-3028-IVS)

Redakcja

leave a comment

Create AccountLog In Your Account