Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego 2019

1

W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) serdecznie zapraszam na IX Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego, która wpisana jest do kalendarza oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości i wieloletniego programu „Niepodległa”.

Konferencja jest skierowana do:

  • pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i ochrony informacji niejawnych,
  • dyrektorów pionów bezpieczeństwa,
  • kierowników ochrony fizycznej i technicznej,
  • dyrektorów i kierowników wydziałów oraz pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
  • innych osób odpowiedzialnych za zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia.

Obrady kierujemy również do do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw: zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej, podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwaporządku publicznego i obrony cywilnej.

płk Tadeusz Koczkowski

Prezes Zarządu SWBN

szczegóły: https://konferencjabezpieczenstwanarodowego.swbn.pl

One thought on “Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego 2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Next Post

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy - 2018

wt Wrz 17 , 2019
Szukałem w treści sprawozdania danych dotyczących podsektora bezpieczeństwa w państwie jakim jest komercyjna branża ochrony. Autorzy opracownia nie podali lub raczej nie wyodrębnili tego zagadnienia w branży ochrony. Widocznie takie opracownie jeszcze czeka na wykonanie.

Najnowsze wpisy

KONTAKT

e-mail:

redakcja@portal-ochrony.pl

tel.:

(+48) 513 949 472

adres: 43-178 Ornontowice

ul. Zwycięstwa 136

Wydawa: CERTE – Paweł Bilko

Redaktor naczelny: Paweł Bilko

Archiwa