Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego – dzień drugi

Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego – dzień drugi

Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego – dzień drugi

Dzień drugi zaczynał się prelekcjami od rana i to samymi ciekawymi tematami:

5 października 2017 r.

 

Pani Elżbieta Bińczyk – wiceprezes KSOIN powitała wszystkich na drugim dniu konferencji oraz przybliżyła tematykę zagadnień z tego dnia. 09.00 – 09.35 Kompetencje i zadania organów administracji rządowej, samorządowej, zakładów pracy w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Prelekcje poprowadził Pan mjr. Roman Jezierski w imieniu nieobecnego z powodów służbowych płk prof. zw. dr hab. Sławomira Mazura Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego 09.35 – 10.10 Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie. Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów – ich ochrona w okresie kryzysu i wojny. insp. Dariusz Deptała b. Radca MSWiA, Dyrektor Regionalny KSOIN 10.10 – 10.45 Opracowanie planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów oraz planów obrony cywilnej. płk dr Franciszek Krynojewski Ekspert z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 10.45 – 11.00 Przerwa kawowa 11.00 – 11.35 Zagrożenia terrorystyczne. Ustawa antyterrorystyczna i jej znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego. Prelekcje poprowadził w zastępstwie za nieobecnego dr Krzysztofa Liedela – Dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas Pan insp. Dariusz Deptała 11.35 – 12.10 Uwagi i doświadczenia dot. sporządzania planów zagrożenia terrorystycznego zatwierdzanych przez ABW. insp. Dariusz Deptała b. Radca MSWiA, Dyrektor Regionalny KSOIN 12.10 – 13.00 Wpływ kryzysów finansowych na bezpieczeństwo państwa i obywateli (piramidy, parabanki itp.). płk dr Ryszard Bełdzikowski – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Finansów i Prawa dr Marek Radzikowski Prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości 13.15 – 13.40 Ochrona danych i prywatności za pomocą technik cyfrowych znaków wodnych. dr inż. Mikołaj Leszczuk, mgr inż. Jan Derkacz Zespół badawczo-naukowy prof. Andrzeja Dziecha z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 13.40 – 14.40 Powstanie Europejskiego Funduszu Obronnego i jak polskie firmy mogą na tym zarobić. kmdr dr Bogdan Wójtowicz – b. Stały Przedstawiciel RP w Doradczej Grupie NATO ds. Przemysłu, b. ekspert Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Europejski Fundusz Obronny. Nowa perspektywa dla europejskiego i polskiego przemysłu obronnego. Maciej Szymański Komicja Europejska 14.40 – 15.00 Innowacyjne techniki i technologie służące zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego. Andrzej Góralski Prezes Zarządu Agtes Serwis Sp. o.o. 16.00 – 19.00 Wycieczka do Muzeum Browaru w Żywcu.

Wieczorem odbyła się mniej oficjalna niż pierwszego dnia biesiada z ogniskiem, jadłem góralskim oraz muzyką. Pozwoliło to na odpoczynek i regeneracje przed trzecim dniem konferencji.

Redakcja

leave a comment

Create AccountLog In Your Account