Kurs Kierowników Kancelarii Tajnych. Szkolenie podstawowe z warsztatami praktycznymi dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych

Kurs Kierowników Kancelarii Tajnych.

Szkolenie podstawowe z warsztatami praktycznymi dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych

Zapraszamy do uczestnictwa w profesjonalnym szkoleniu skierowanym do osób nie posiadających doświadczenia, a zamierzających podjąć pracę jako kierownicy lub pracownicy kancelarii tajnych lub innych komórek wewnętrznych jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnych za ewidencję, przechowywanie i udostępnianie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „zastrzeżone”. W zajęciach mogą uczestniczyć również aktualni pracownicy kancelarii tajnych i niejawnych chcący usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące aktualnych przepisów, norm i wymagań kancelaryjnych, podstawowych standardów ochrony informacji niejawnych oraz zasad funkcjonowania kancelarii tajnej i niejawnej w jednostce organizacyjnej.

Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu o ukończeniu Kursu Kierowników Kancelarii Tajnych z wynikiem pozytywnym w wymiarze 30 godzin.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA (poniedziałek-środa) OBEJMUJE:

1. Podstawowe pojęcia, definicje oraz postanowienia ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do ustawy..

2.  Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszanie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

3.  Środki ochrony fizycznej stosowane do ochrony informacji niejawnych (strefy ochronne, wyposażenie i stosowanie środków ochrony fizycznej w kancelarii tajnej lub innej komórce wewnętrznej, odpowiedzialnej za ewidencję i przechowywanie informacji niejawnych).

4.  Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej lub innej komórki wewnętrznej, odpowiedzialnej za ewidencję i przechowywanie informacji niejawnych.

5. Korzystanie z usług uprawnionych przewoźników w zakresie przyjmowania, wydawania i ochrony przekazywanych materiałów zawierających informacje niejawne.

6.  Klasyfikowanie informacji niejawnych i oznaczanie materiałów odpowiednimi klauzulami oraz zasady zmiany lub zniesienia klauzuli tajności.

7.  Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. Podstawowe definicje oraz podstawowe informacje z zakresu sporządzenia dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA (czwartek-piątek) OBEJMUJE:

1.  Zakładanie ewidencji kancelaryjnych.

2.  Wykonanie różnych materiałów zawierających informacje niejawne ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ich oznaczania.

3.  Ewidencja wykonanych materiałów zawierających informacje niejawne w odpowiednich ewidencjach kancelaryjnych.

4.  Sporządzenie „protokołu otwarcia” przesyłki w przypadku stwierdzenia przez personel kancelarii adresata jej niekompletności.

5.  Ekspedycja przesyłki w wariancie wykorzystania tzw. przewoźników lub pracowników jednostki organizacyjnej nadawcy lub adresata.

6.  Sporządzenie „protokołu uszkodzenia przesyłki” w przypadku jej uszkodzenia przez przewoźnika.

7.  Kopiowanie dokumentu niejawnego (powielenie, wydruk lub odzwierciedlenie cyfrowe).

8.  Postępowanie z przesyłką zawierającą materiał niejawny, oznaczonej jako „do rąk własnych” adresata.

9.  Sposób zniszczenia materiału zawierającego informacje niejawną (propozycja protokołu zniszczenia)

10.  Przeprowadzenie przeglądu materiałów niejawnych oraz sposób jego dokumentowania.

11.  Zmiana lub zniesienie klauzul tajności.

12.  Zakończenie ewidencji kancelaryjnych w związku z zakończeniem roku kalendarzowego, zmiana obowiązujących przepisów lub likwidacją kancelarii.

Kurs Kierowników Kancelarii Tajnych. Szkolenie podstawowe z warsztatami praktycznymi dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Polecamy szkolenia z bezpieczeństwa i ochrony informacji/ danych osobowych RODO/ obiektów/ ZK i OC/ BTI

pon. sty 24 , 2022
Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00253/2014. Szkolenia KSOIN w I półroczu 2022 (pdf) Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów 27-29  kwietnia 2022 r. online 16-18 maja 2022 r. Szczyrk 20-22 czerwca 2022 r. online Warsztaty z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 28 lutego – […]

Ostatnie wpisy

KONTAKT

e-mail:

redakcja@portal-ochrony.pl

tel.:

(+48) 513 949 472

adres: 43-178 Ornontowice

ul. Zwycięstwa 136

Wydawa: CERTE – Paweł Bilko

Redaktor naczelny: Paweł Bilko

Archiwa