Monitoring i bezpieczeństwo w Bielsko-Białej

Wywiad przeprowadzony z Urzędem Miasta Bielsko-Biała na temat związany z Monitoringiem wizyjnym oraz szeroko pojętym bezpieczeństwem.

kameramiasto1

Redakcja: Jak mocno rozbudowany jest monitoring wizyjny w Bielsko-Białej? Proszę również o informację,  kto zajmuje się jego obsługą?

 

UM Bielsko-Biała: Obecnie w systemie monitoringu CCTV miasta Bielska – Białej funkcjonują 74 kamery rozmieszczone w rejonie centrum miasta oraz na osiedlach Karpackim, Beskidzkim i Złote Łany. System monitoringu obsługiwany jest przez Komendę Straży Miejskiej w Bielsku-Białej, w której do jego obsługi powołany został Zespół Dyżurnych i Operatorów Monitoringu Wizyjnego Miasta.

 

Redakcja: Czy system monitoringu wizyjnego w Bielsko-Białej jest rozbudowany tzw. inteligentną analizę obrazu czy też w 100% polegacie Państwo na operatorach monitoringu? Proszę również o Pana stanowisko w sprawie wykorzystania wyżej wymienionych systemów.

 

UM Bielsko-Biała: Monitoring wizyjny w Bielsku-Białej nie jest rozbudowany o tzw. system inteligentnej analizy obrazu. System ten przedstawiany jest  jako alternatywa dla operatorów w systemach monitoringu wizyjnego. Wskazać należy, iż doświadczony obserwator może ujawniać sprawców czynów zabronionych lub osoby, które stwarzają zagrożenie na wiele różnych sposobów np. na podstawie zachowania, ubioru, postawy ciała, zajmowanej pozycji, narzędzi, reakcji osób postronnych itd. Inteligentna analiza obrazu bazuje na prostych algorytmach, które znajdują zastosowanie w prostych sytuacjach. W przypadku dynamicznych zdarzeń, w których ludzie zachowują się w różny sposób, to operator ma większe możliwości wykrycia odstępstwa od norm. W Straży Miejskiej w Bielsku-Białej analizą obrazu zajmują się operatorzy, którzy zostali wyselekcjonowani na podstawie predyspozycji i przeszli szkolenia, co powoduje, że są najmocniejszym i najważniejszym ogniwem systemu CCTV.

 

Redakcja: Jakie plany posiada Bielsko-Biała w zakresie poprawy bezpieczeństwa w mieście? Jakiego rodzaju zabezpieczenia techniczne lub też unowocześnienia są wzięte pod uwagę w tym zakresie?

 

UM Bielsko-Biała: W celu poprawy bezpieczeństwa w mieście Straż Miejska planuje rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta o kolejne kamery na terenie osiedla Śródmiejskiego, a także powiększenie monitorowanego obszaru w centrum miasta.

 

Redakcja: W trakcie kontroli, jakie przeprowadził NIK, na początku 2014 roku stwierdzono, iż 20% badanych monitoringów miejskich nie jest odpowiednio zabezpieczona pod kątem ochrony danych osobowych. Jak to wygląda w Bielsko-Białej?

 

UM Bielsko-Biała: W Komendzie Straży Miejskiej w Bielsku-Białej prowadzona jest polityka bezpieczeństwa danych osobowych, której efektem są podjęte działania polegające  na ustanowieniu zasad i reguł postępowania, których wdrożenie pozwala właściwie wykonywać obowiązki administratora danych w zakresie zabezpieczenia danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn. zm.). Przez bezpieczeństwo danych osobowych rozumie się zabezpieczenie danych osobowych, rozumiane jako wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem. Zakres stosowania w/w polityki obejmuje wszystkie zbiory danych osobowych przetwarzane w Straży Miejskiej w Bielsku Białej, zarówno w formie elektronicznej za pomocą systemów informatycznych, jak i w formie papierowej. W zakresie podmiotowym polityka obowiązuje wszystkich użytkowników przetwarzających dane osobowe.

 

Redakcja: Z Pana doświadczenia monitoring wizyjny przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa, czy też jest to tylko iluzja? Jak wygląda komunikacja między operatorami monitoringu, a służbami m.in. Policją i Strażą Pożarną?

 

UM Bielsko-Biała: Monitoring wizyjny Bielska-Białej wykorzystywany jest w celu całodobowego zabezpieczenia prewencyjnego monitorowanego rejonu miasta oraz kierowania w rejon zagrożony patroli straży lub innych służb w zależności od rodzaju zagrożeń: przeszukiwania terenu, zapobiegania skutkom zdarzeń losowych, pomocy bezdomnym, udzielania wsparcia patrolom podejmującym zadania służbowe (konwoje, interwencje, akcje ratownicze). Możliwość rejestrowania zdarzeń pozwala natomiast zidentyfikować sprawców na podstawie zapisu monitoringu. Obraz zarejestrowany przez kamery przechowywany jest na dyskach twardych specjalnych rejestratorów około 30 dni, a po tym okresie zostaje trwale skasowany.  W związku z powyższym materiały potrzebne do prowadzonych postępowań są w tym okresie kopiowane na dyski komputera lub inne nośniki. Zebrany materiał dowodowy wykorzystuje nie tylko Straż Miejska, ale również Policja, Prokuratura czy Sądy. W 2015 roku zabezpieczono i przekazano Policji 191 materiałów dowodowych  w prowadzonych postępowaniach. W tym miejscu należy nadmienić, że liczba ta z każdym rokiem rośnie. (W 2011r. wartość ta wynosiła 34, w 2012 r. 96, w 2013r. 161, w 2014r. 170). System monitoringu miejskiego wykorzystywany jest również w działaniach operacyjnych przeprowadzanych przez funkcjonariuszy Policji, którzy w przypadku potrzeby obserwacji danego rejonu miasta towarzyszą operatorom monitoringu koordynując działania podległych im patroli. Ponadto kamery monitoringu miejskiego wykorzystywane są podczas wspólnych działań przeprowadzanych z Policjantami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, którzy wspólnie z funkcjonariuszami obsługującymi miejski monitoring, ujawniają i rejestrują ujawnione wykroczenia. Informacje niezbędne do podjęcia czynności wobec sprawców wykroczeń przekazywane są natychmiast patrolom Policji i Straży Miejskiej pełniącym służbę w terenie.

Podstawowe znaczenie monitoringu to przede wszystkim szybkość reagowania i przemieszczania patroli w rejony występujących zagrożeń, co umożliwia przeciwdziałanie czynom karalnym i ujęcie sprawców tych czynów. W przypadku interwencji, których z uwagi na dyslokację patroli lub ich zaangażowanie w inne zadania nie mogą podjąć strażnicy miejscy, informacja o ujawnionych zdarzeniach przekazywana jest Policji.  Corocznie operatorzy monitoringu wizyjnego miasta ujawniają około 8000 czynów zabronionych. Przedstawiona ilość ujawnionych przypadków łamania obowiązującego prawa świadczy również o istniejącym zapotrzebowaniu na funkcjonowanie w lokalnej społeczności Straży Miejskiej oraz jej integralnej roli i przydatności w realizacji zadań, związanych z zapewnieniem spokoju i porządku publicznego na terenie miasta.

 

Redakcja: Jakie jest Pana zdanie na temat projektu założeń do ustawy o monitoringu wizyjnym?

 

UM Bielsko-Biała: Podstawowym celem projektu założeń do ustawy o monitoringu wizyjnym jest zapewnienie gwarancji przestrzegania praw i wolności konstytucyjnych poprzez unormowanie zasad prowadzenia monitoringu wizyjnego oraz określenie praw osób, których wizerunki są obserwowane, rejestrowane lub przetwarzane w sposób umożliwiający identyfikacje ich tożsamości. Przepisy określą także zasady budowy, rozbudowy i wykorzystywania systemów monitoringu wizyjnego w zależności od przestrzeni objętych monitoringiem oraz celów, które ma on realizować. Biorąc powyższe pod uwagę wskazać należy, że akt prawny normujący zasady funkcjonowania monitoringu jest niezbędny celem uporządkowania tej działalności. Szczególnie jeżeli chodzi o monitoring montowany przez prywatne podmioty, których obiekty znajdują się w przestrzeni publicznej.

 

Redakcja: W ostatnim czasie bardzo dużo słyszymy o likwidacji Straży Miejskich czy też Gminnych w Polskich miastach. Jakie jest Pana zdanie w tej sprawie oraz czy jeśli już likwidacja jest niezbędna, to kto powinien przejąć jej obowiązki?

 

UM Bielsko-Biała: W Bielsku-Białej nie będzie likwidacji Straży Miejskiej.

Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Kongres Security w Płaskiej

pt. kwi 29 , 2016
W dniach 9-11 czerwca 2016 roku odbędzie się już ósmy „Kongres Security w Płaskiej” – unikalne i najprawdopodobniej jedyne tego typu wydarzenie w Polsce. Z pewnością możemy stwierdzić, iż jest to najlepsza impreza biznesowo-towarzyska polskiej branży bezpieczeństwa.
8KSP2016 logo

You May Like

Ostatnie wpisy

KONTAKT

e-mail:

redakcja@portal-ochrony.pl

tel.:

(+48) 513 949 472

adres: 43-178 Ornontowice

ul. Zwycięstwa 136

Wydawa: CERTE – Paweł Bilko

Redaktor naczelny: Paweł Bilko

Archiwa