Monitoring wizyjny w Bytomiu

4 maja 2016 0 przez Redakcja

Redakcja: Jak mocno rozbudowany jest monitoring wizyjny w Bytomiu? Proszę również o informację,  kto zajmuje się jego obsługą?

Pan Tadeusz Ostrowski: W Bytomiu funkcjonuje system monitoringu miejskiego, który jest usytuowany w siedzibie Komendy Miejskiej Policji. System składa się z 41 kamer a jego obsługę stanowią funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji zgodnie z zawartym porozumieniem o wzajemnej współpracy.

Redakcja: Czy system monitoringu wizyjnego w Bytomiu  jest rozbudowany tzw. inteligentną analizę obrazu czy też w 100% polegacie Państwo na operatorach monitoringu? Proszę również o Pana stanowisko w sprawie wykorzystania wyżej wymienionych systemów.

Pan Tadeusz Ostrowski: System monitoringu nie posiada inteligentnej analizy obrazu i opiera się w 100% na operatorach obsługi monitoringu.

Redakcja: Jakie plany posiada Bytom w zakresie poprawy bezpieczeństwa w mieście? Jakiego rodzaju zabezpieczenia techniczne lub też unowocześnienia są wzięte pod uwagę w tym zakresie?

Pan Tadeusz Ostrowski: W Bytomiu planuje się rozbudowę monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście. Brane są pod uwagę elementy inteligentnego systemu monitoringu wizyjnego miasta.

Redakcja: W trakcie kontroli, jakie przeprowadził NIK, na początku 2014 roku stwierdzono, iż 20% badanych monitoringów miejskich nie jest odpowiednio zabezpieczona pod kątem ochrony danych osobowych. Jak to wygląda w Bytomiu?

Pan Tadeusz Ostrowski: Monitoring wizyjny funkcjonujący w Bytomiu nie narusza ochrony danych osobowych, gdyż zainstalowane kamery monitorują otwartą przestrzeń publiczną i nie posiadają one możliwości identyfikacji indywidualnej obserwowanych osób.

Redakcja: Z Pana doświadczenia monitoring wizyjny przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa, czy też jest to tylko iluzja?

Pan Tadeusz Ostrowski: Monitoring wizyjny przyczynia się w zdecydowany sposób do poprawy bezpieczeństwa, a w szczególności do poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Redakcja: Jak wygląda komunikacja między operatorami monitoringu, a służbami m.in. Policją i Strażą Pożarną?

Pan Tadeusz Ostrowski: Operatorzy monitoringu komunikują się pomiędzy służbami drogą telefoniczną i radiową.

Redakcja: Jakie jest Pana zdanie na temat projektu założeń do ustawy o monitoringu wizyjnym?

Pan Tadeusz Ostrowski: Biorąc pod uwagę szybki rozwój technologiczny urządzeń instalowanych do systemu monitoringu wizyjnego należy uporządkować w tym zakresie przepisy prawne. Moim zdaniem uzyskane informacje przez operatorów systemu monitoringu wizyjnego nie mogą naruszać przepisów innych ustaw, w związku z powyższym ustawa o monitoringu wizyjnym powinna jednoznacznie wskazywać granice i możliwości przetwarzania uzyskanych danych przez operatorów monitoringu wizyjnego miasta.

Redakcja: W ostatnim czasie bardzo dużo słyszymy o likwidacji Straży Miejskich czy też Gminnych w Polskich miastach. Jakie jest Pana zdanie w tej sprawie oraz czy jeśli już likwidacja jest niezbędna, to kto powinien przejąć jej obowiązki?

Pan Tadeusz Ostrowski: Jestem przeciwnikiem likwidacji Straży Miejskiej. W przypadku ewentualnej likwidacji Straży Miejskiej wykonywanie zadań porządkowych należałoby przekazać Policji. Nie jest to rozwiązanie korzystne dla  utrzymania porządku i czystości w mieści, gdyż Policja posiada inne priorytety  wynikające z ustawy o Policji.