Nowe władze w Polskiej Izbie Systemów Alarmowych

Nowe władze w Polskiej Izbie Systemów Alarmowych

Nowe władze w Polskiej Izbie Systemów Alarmowych

7 czerwca 2018 r. obradowało XXIV Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiej Izby Systemów Alarmowych, poniżej informacja przekazana nam przez Izbę.

Walne Zgromadzenie udzieliło jednogłośnie absolutorium ustępującym organom Izby: Zarządowi, Radzie Nadzorczej i Sądowi Koleżeńskiemu.

Także jednogłośnie uchwalono sprawozdanie finansowe za rok 2017, budżet Izby na 2018 rok, wysokość opłaty wpisowej i składki członkowskiej (bez zmian) oraz program działania PISA na okres do kolejnego, XXV Walnego Zgromadzenia.

Ostatnią częścią obrad były wybory nowych władz Izby na kolejną trzyletnią kadencję.

Do Zarządu PISA wybrano: Krzysztofa Cichulskiego (CIAS Sp. z o.o. – Łódź), Włodzimierza Cieślaka (VC-SEC Włodzimierz Cieślak – Warszawa), Marka Lipowskiego (MR-SYSTEM Marek Lipowski – Warszawa).

W skład Rady Nadzorczej weszli: Marek Bielski (SIEMENS Sp. z o.o. – Warszawa), Georgis Bogdanis (MICROSYSTEM Sp. z o.o. – Sopot), Maksymilian Majerski (SAMAX S.A. – Warszawa), Janusz Sawicki (Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX Sp. z o.o. – Warszawa), Andrzej Tomczak (ID ELECTRONICS Sp. z o.o. – Warszawa).

Sąd Koleżeński stanowią: Norbert Bartkowiak (ELA-COMPIL Sp. z o.o. – Poznań), Tomasz Bujak (TELBUD S.A. – Poznań), Jerzy Szkalej(P2P2 CONSULTING Jerzy Szkalej – Kalisz).

Podczas pierwszych posiedzeń nowych organów statutowych ich członkowie dokonali wyboru powierzając funkcje:

  • prezesa Zarządu PISA – Krzysztofowi Cichulskiemu
  • wiceprezesa Zarządu PISA – Markowi Lipowskiemu
  • przewodniczącego Rady Nadzorczej PISA – Markowi Bielskiemu
  • z-cy przewodniczącego Rady Nadzorczej PISA – Georgisowi Bogdanisowi
  • przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego PISA – Jerzemu Szkalejowi.

Gratulujemy członkom nowo wybranych władz statutowych PISA zdobytego zaufania i życzymy im, a także wszystkim obecnym na obradach Walnego Zgromadzenia satysfakcji z uczestnictwa w podejmowaniu decyzji kształtujących dalszy rozwój naszej organizacji.

Redakcja

leave a comment

Create AccountLog In Your Account