Nowo promowani oficerowie Wojska Polskiego

Nowo promowani oficerowie Wojska Polskiego

Armia zyskała nowych oficerów. W piątek 9 sierpnia na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego oficerskie szlify otrzymało 233 absolwentów pięcioletnich studiów magisterskich Wojskowej Akademii Technicznej. Na pierwszy stopień oficerski mianowanych zostało również 96 absolwentów Studium Oficerskiego naszej uczelni i 49 absolwentów SO Akademii Marynarki Wojennej. „Absolwenci opuszczający mury naszych uczelni to ludzie kompetentni i skuteczni w działaniu, to wysokiej klasy specjaliści, którzy są przygotowani do umiejętnego wykorzystywania zaawansowanych technologicznie systemów uzbrojenia i dowodzenia” – powiedział podczas uroczystości gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, rektor-komendant WAT. Aktu mianowania na stopień podporucznika dokonali gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, rektor-komendant WAT; gen. broni Michał Sikora, I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP i gen. dyw. pilot Jan Śliwka, I zastępca Dowódcy Generalnego RSZ.

W skierowanym do uczestników uroczystości liście Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podkreślił rolę Wojskowej Akademii Technicznej w kształtowaniu i edukacji przyszłych dowódców. „Droga, która doprowadziła Was do tego miejsca nie była łatwa. Wojskowa Akademia Techniczna to prestiżowa uczelnia, która wiele oferuje, ale również wiele oczekuje od swoich słuchaczy. Dzisiejszy dzień to pierwszy ważny sukces w Waszej karierze oficerów Wojska Polskiego. Dołączacie do elitarnego grona. Mundur z oficerskimi gwiazdkami to powód do dumy, zarówno dla Was, jak i dla Waszych rodzin i bliskich. (…) To duża odpowiedzialność, którą dziś przyjmujecie na swoje barki. Jestem jednak pewien, że dzięki przygotowaniu oraz wykształceniu jakie otrzymaliście w Wojskowej Akademii Technicznej doskonale sobie z nią poradzicie” – napisał do absolwentów szef MON. Obecny na uroczystości sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot podkreślił, że bycie oficerem Wojska Polskiego to jednocześnie wielkie wyróżnienie i zobowiązanie. „Zdobyliście znakomite wykształcenie. Już dziś stajecie się elitą polskich Sił Zbrojnych. Postanowiliście związać Waszą przyszłość, poświęcić swój talent, zdolności i umiejętności dla dobra Ojczyzny, czyli dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Pokładamy w Was ogromne nadzieje” – mówił minister Zdzikot.

Tę najważniejszą w życiu każdego oficera uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości, m.in. sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Michał Jach, przewodniczący Kręgu Pamięci Narodowej poseł Andrzej Melak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele: Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Operacyjnego RSZ, MON i instytucji centralnych resortu, SKW, ABW, SWW, ŻW, duchowieństwa, instytutów naukowo-badawczych, centrów szkolenia sił zbrojnych, Policji, rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni oraz liczne grono przyjaciół WAT.

Rektor-komendant WAT mówił o rosnących wymaganiach współczesnego wojska. „O skuteczności obrony decydują dzisiaj zaawansowane technologie. Wojsko Polskie przechodzi gruntowną modernizację. Pozyskuje najnowocześniejsze systemy uzbrojenia i podnosi swoje zdolności obronne na ziemi, wodzie i w powietrzu. Chce być silne także wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni. Wojskowa Akademia Techniczna i Akademia Marynarki Wojennej dobrze wpisują się w zapotrzebowanie utechnicznionej i zinformatyzowanej armii” – podkreślał gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek. Zwracając się do absolwentów dodał „Jestem przekonany, że sprostacie powierzonym Wam obowiązkom i nie zawiedziecie pokładanych w Was nadziei. Wierzę, że zdobyta wiedza i doświadczenie dadzą Wam siłę i będą trwałym filarem dalszego rozwoju”.

Po odczytaniu postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski, rozpoczął się akt promocji. Jako pierwszy oficerskie szlify otrzymał prymus ppor. Stanisław Kaniecki, absolwent Wydziału Nowych Technologii i Chemii. Za ukończenie studiów z wyróżnieniem i uzyskanie pierwszej lokaty (średnia ocen 4,80) Prezydent RP wyróżnił ppor. Kanieckiego honorową bronią białą. Drugą lokatę tegorocznej promocji uzyskał ppor. Jakub Majchrowicz, absolwent Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa. Studia w WAT ukończył ze średnią ocen 4,69, za co otrzymał nagrodę rzeczową od ministra obrony narodowej. Z kolei ppor. Damian Krata, za uzyskanie trzeciej lokaty otrzymał nagrodę od rektora-komendanta WAT. Ppor. Krata ukończył studia na Wydziale Cybernetyki ze średnią ocen 4,65.

Po złożonym ślubowaniu oficerskim, zgodnie z tradycją Wojskowej Akademii Technicznej, nowo promowani oficerowie odśpiewali „Hymn do miłości Ojczyzny”, napisany w 1774 roku przez Ignacego Krasickiego. Jego odśpiewanie jest elementem kultywowania w WAT tradycji Szkoły Rycerskiej założonej w 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

W imieniu promowanych, kadrze akademickiej podziękował prymus promocji. „Nasz sukces nie byłby możliwy bez wymagającej trudu i poświęceń pracy kadry dowódczej i  naukowo-dydaktycznej, włożonej w  przygotowanie nas do pełnienia służby w korpusie oficerskim. Pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność zarówno oficerom, którzy stanowili dla nas wzór do naśladowania, jak i wykładowcom, którzy potrafili zarazić nas pasją do nauki” – powiedział  ppor. Kaniecki.

Błogosławieństwa nowo promowanym oficerom udzielili Biskup Polowy Wojska Polskiego JE gen. bryg. dr Józef Guzdek, reprezentujący Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego  ks. płk Aleksy Andrejuk i reprezentujący Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe ks. ppłk Wiesław Żydel. Odśpiewanie „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”, złożenie wieńca na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz defilada pododdziałów, prowadzona przez dowódcę uroczystości płk. Grzegorza Sobeckiego, zakończyły tegoroczną uroczystość promocji oficerskiej.

Promocja oficerska to dla absolwentów uczelni wojskowych zwieńczenie studiów i szkolenia wojskowego, ale także wielkie święto dla ich rodzin, bliskich oraz dowódców i wykładowców, którzy towarzyszyli im również tego dnia. Teraz nowi oficerowie trafią na stanowiska służbowe we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. Zasilą korpusy osobowe inżynierii wojskowej (10 oficerów), kryptologii i cyberbezpieczeństwa (9), logistyki (42), łączności i informatyki (135), marynarki wojennej (1), obrony przed bronią masowego rażenia (5), ogólny (3), przeciwlotniczy (17), rozpoznania i walki elektronicznej (27), sił powietrznych (68), wojsk lądowych (8), wojsk specjalnych (2) oraz Żandarmerii Wojskowej (2).

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Grzegorz Rosiński


 

Artykuł Nowo promowani oficerowie Wojska Polskiego pochodzi z serwisu Wojskowa Akademia Techniczna.
Source: Wojskowa Akademia Techniczna
Nowo promowani oficerowie Wojska Polskiego

doniesienia prasowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Absolwenci otrzymali patenty oficerskie i dyplomy ukończenia studiów

niedz. sie 11 , 2019
Absolwenci otrzymali patenty oficerskie i dyplomy ukończenia studiów W przeddzień promocji na pierwszy stopień oficerski, rektor-komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek wręczył 233 podchorążym patenty oficerskie nadane przez prezydenta RP. Dziekani wydziałów akademickich WAT wręczyli absolwentom dyplomy ukończenia studiów, nagrody i wyróżnienia. Patenty oficerskie otrzymało również 96 […]

You May Like

Ostatnie wpisy

KONTAKT

e-mail:

redakcja@portal-ochrony.pl

tel.:

(+48) 513 949 472

adres: 43-178 Ornontowice

ul. Zwycięstwa 136

Wydawa: CERTE – Paweł Bilko

Redaktor naczelny: Paweł Bilko

Archiwa