NOWOŚĆ! Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych – DPIA

NOWOŚĆ! Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych – DPIA

NOWOŚĆ! Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych – DPIA

Z dniem 25.5.2018 r. zacznie być stosowane i respektowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, RODO). W RODO szczególny nacisk położono na ocenę skutków dla ochrony danych (DPIA) związanego z samym przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, jak również ryzyka związanego z naruszeniem praw i wolności osób, których dane dotyczą. RODO narzuciło obligatoryjny obowiązek dokonania DPIA w określonych przypadkach. Natomiast, w gestii administratora pozostawiono ocenę ryzyka tzw. WYSOKIEGO. Ocenę taką można podjąć wyłącznie po przeprowadzeniu procesu Szacowania Ryzyka. Biorąc powyższe pod uwagę, proponujemy udział  w 3 dniowych warsztatach poświęconych zasadom przeprowadzenia procesu analizy i oceny ryzyka w zakresie właściwej ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych, w których takie informacje są przetwarzane. Omówione zostaną podstawy prawne określające wymóg zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych, wybrane metody analizy ryzyka, zasady szacowania ryzyka i oceny skutków. Sama procedura szacowania ryzyka jest pracochłonna i dosyć skomplikowana. W trakcie warsztatów przećwiczone zostanie praktyczne podejście do szacowania ryzyka w rozumieniu RODO z wykorzystaniem Norm ISO.

Terminy i miejsca szkoleń:

19-21 września 2018 r. Otrębusy k. Warszawy

17-19 października 2018 r. Bukowina Tatrzańska

Więcej o szkoleniu i zapisy: https://www.ksoin.pl/dane-osobowe-dpia/

 

 

KSOIN

leave a comment

Create AccountLog In Your Account