Obowiązki detektywa

Obowiązki detektywa

Oczywiście na rynku polskim jest wiele biur detektywistycznych, które specjalizują się w wielu usługach.

Dlatego niektóre z nich oferują typowe usługi:
-prawa karnego,
-prawa cywilnego,
-spraw spadkowych,
-spraw gospodarczych,
-zbierania dowodów przy zdradach,
-specjalizacje odnajdywania zaginionych,
-ogólne usługi wywiadu i zdobywania informacji.

Na pewno są to usługi z każdego zakresu po trochu.

Dlatego w przypadku niewystarczających kwalifikacji korzystają z usług innych firm, jako podwykonawców.

Obowiązki detektywa
Obowiązki detektywa

Obowiązki detektywa

Oczywiście w Polsce prywatni detektywi działają na podstawie przepisów odzwierciedlonych w ustawie detektywistycznej.
Jest to ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.

Jednak ogólnie mówiąc, usługi te są zbieraniem, przetwarzaniem i przekazywaniem różnego rodzaju informacji.

Oczywiście na temat osób, przedmiotów i zdarzeń.
Ustawa mówi, że detektyw działa na zlecenie swojego klienta.

Lecz prowadzone przez niego prace operacyjne!
Nie mogą odwoływać się do czynności, zarezerwowanych dla organów oraz instytucji państwowych.

Na pewno takich jak:
-policja,
-prokuratura,
-służby specjalne,
-wywiad skarbowy i im podobne.

Oczywiście Detektyw Kraków.

Czego nie wolno prywatnemu detektywowi?

Obowiązki detektywa.

Oczywiście oznacza to, że detektyw nie może:

-przeszukiwać osób,
-nie może używać broni palnej,
-legitymować podejrzanych osób,
-przeszukiwać pojazdów i pomieszczeń,
-nie może używać podsłuchów oraz urządzeń namierzających.

Bo detektyw musi przestrzegać przepisów prawa.
Również odmawiać wszelkich działań, które w jakikolwiek sposób by je naruszały.

Na pewno każdy prywatny detektyw prowadzi działalność gospodarczą.
Więc musi posiadać wpis do rejestru oraz opłacone ważne ubezpieczenie OC.

Również detektyw musi być posiadaczem ważnej licencji.
Licencji wydanej przez komendanta wojewódzkiego policji zgodnego z danym miejscem zamieszkania.

Czy każdy może dostać licencje?

Obowiązki detektywa

Oczywiście nie każdy otrzyma licencję, bez spełnienia odpowiednich wymagań.

Ponieważ wymaga się:

-wieku 21 lat,
-wykształcenia, co najmniej średniego,
-pozytywnej opinii od komendanta powiatowego policji,
-posiadania niekaralności za przestępstwa umyślne,
-spełnienia zdolności do czynności prawnych,
-zdolności psychicznych do wykonywania zawodu, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim,
-braku zwolnień dyscyplinarnych z: ABW, BOR, SG, policja, wojsko, prokuratura, urząd administracji publicznej.

Oczywiście ten ostatni punkt do 5 lat przed złożeniem wniosku o licencję.

Gdy spełnisz, te wymagania dostaniesz tytuł detektywa i legitymację potwierdzającą ten fakt.
Wtedy musisz taką legitymację zgodnie z prawem okazywać, jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba.

Również detektyw ma obowiązek poddawania się okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym.

Dlatego prywatny detektyw ma obowiązek:
-przestrzegać norm etycznych,
-bycia lojalnym wobec klientów,
-przestrzegania wolności i praw człowieka,
-przekazywania klientom wyłącznie sprawdzonych i wiarygodnych informacji,
-wystawiać pisemny i podpisany raport z wykonywanych czynności detektywistycznych,
-nieprzekazywania pozyskanych informacji osobom trzecim, zaś z tajemnicy tej zwolnić go może jedynie sąd.

Lecz w przypadku udowodnionego naruszenia prawa i obowiązków detektyw może mieć zawieszoną licencję.
Nawet utraconą, jeżeli rozpoczęło się przeciwko niemu postępowanie karne o przestępstwo umyślne.

Ponieważ tylko z Agencja Detektywistyczna Kraków sprawne działanie.

Wirtualny detektyw
Detektyw Kraków

Jakimi sprawami zajmuje się detektyw?

Obowiązki detektywa

Oczywiście detektyw lub prowadzona przez niego agencja detektywistyczna mogą zajmować się różnymi sprawami.
Sprawami, które zlecają osoby prywatne, prawne, przedsiębiorcy lub korporacje.

Na pewno są to:
-rozwody,
-windykacja,
-obserwacje,
-wywiad gospodarczy,
-ustalenia majątkowe,
-sprawy karne/cywilne,
-poszukiwania informacji,
-wykrywanie podsłuchów,
-monitoring legalnych GPS,
-analiza wiarygodności firm,
-poszukiwania osób i mienia,
-sprawy spadkowo/majątkowe,
-sprawdzanie przeszłości firm i ich historii,
-wykrywanie oprogramowania szpiegującego,
-weryfikacja pracowników oraz ich samych na zwolnieniach,
-weryfikacja wspólników, kontrahentów, konkurencji, dokumentów,
-inne.

Ponieważ każdy detektyw musi zachować dyskrecję, w każdej interakcji z klientem i jego sprawą.

Lecz informacje ustalone w trakcie zlecenia mogą wraz z raportem posłużyć, jako dowód w sądzie.

Ponadto warto wiedzieć, że każdy prywatny detektyw może przetwarzać informacje w ramach prowadzonego zlecenia.

 

Oczywiście ten i inne teksty piszę oraz zamieszczam na swojej stronie internetowej:
http: //detektywmalopolska.pl/ w zakładce BLOG.

 

Biuro Detektywistyczne Różycki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Branża ochrony: zwolnijcie nas czasowo ze składek ZUS!

wtorek marzec 16 , 2021
O możliwość czasowego zwolnienia firm zajmujących się ochroną osób i mienia z obowiązku płacenia składek ZUS zwraca się do premiera Polski Holding Ochrony. – Przychody naszej branży bardzo zmalały, co spowodowane było i dalej jest odpływem klientów z takich branż jak handel, gastronomia i usługi – uzasadnia postulat dołączenia przedsiębiorstw […]

Ostatnie wpisy

KONTAKT

e-mail:

redakcja@portal-ochrony.pl

tel.:

(+48) 513 949 472

adres: 43-178 Ornontowice

ul. Zwycięstwa 136

Wydawa: CERTE – Paweł Bilko

Redaktor naczelny: Paweł Bilko

Archiwa