Stawki w ochronie osób i mienia

kasaPolski Związek Pracodawców Ochrona zaprezentował na swojej stronie internetowej kalkulację kosztów płacowych roboczogodziny pracy pracownika ochrony i zleceniobiorcy na rok 2017.

 

Według PZP Ochrona stawka za godzinę pracy, jaką musi zapłacić przedsiębiorca zatrudniający pracownika ochrony na umowę o pracę to 17,66 zł. Na stawkę składają się składki ZUS w tym emerytalna, rentowa, wypadkowa, fundusz pracy, fundusz GŚP oraz świadczenia urlopowe, jak również ewentualne zwolnienie lekarskie.

PZP Ochrona określił również stawkę, jaką powinien zapłacić przedsiębiorca zawierający z pracownikiem ochrony umowę zlecenie i wynosi ona 15,57 zł. Na stawkę składają się składki ZUS w tym emerytalna, rentowa, wypadkowa, fundusz pracy, fundusz GŚP, ale nie wlicza się już urlopu i ewentualnego zwolnienia lekarskiego.

Zarobki w ochronie

Jak łatwo obliczyć różnica pomiędzy stawką na umowę o pracę a zlecenie wynosi 2,09 zł ,co w skali całego przedsiębiorstwa może robić milionowe różnice w zyskach.

Nie mniej jednak w/w stawki nie biorą pod uwagę bardzo istotnych elementów działania przedsiębiorstwa w tym:
– premie dla pracowników
– dział kadr
– dział rachunkowości
– sekretariat
– dział prawny
– kadra zarządzająca
– floty samochodów
– umundurowanie pracownika
– wyposażenie pracownika
– artykuły biurowe
– zysk dla przedsiębiorcy

Biorąc pod uwagę dodatkowe koszty przedsiębiorcy, który powinien godnie prowadzić swoją działalność, to stawka powinna wynosić w granicach 20-25 zł za roboczogodzinę.

 

Więcej na temat stawek określonych przez PZP Ochrona możecie poczytać na stronie http://www.pzpochrona.pl

Redakcja

leave a comment

Create AccountLog In Your Account