Szkolenie obronne z warsztatmi z procedur obronnych

PODSTAWOWE CELE SZKOLENIA:

 • Uzyskanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego.
 • Nabycie umiejętności poruszania się w obszarze zadań i procedur obejmujących gotowość obronną państwa.
 • Kształtowanie umiejętności i nawyków pożądanych w dziedzinie obronności państwa.
 • Umiejętność współdziałania pomiędzy organami władzy państwowej oraz przedsiębiorcami, a jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych RP.

UCZESTNICY SZKOLENIA:

 • Pracownicy organów administracji rządowej.
 • Pracownicy organów administracji samorządowej.
 • Pracownicy przedsiębiorstw.
Tematyka szkolenia obronnego z warsztatami praktycznymi z procedur obronnych
  1. Podstawy prawne realizacji zadań obronnych.
  2. Wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego.
  3. System bezpieczeństwa narodowego (SBN).
  4. Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa (SOP).
  5. Podwyższanie gotowości obronnej państwa.
  6. Nakładanie zadań obronnych na przedsiębiorców, organizowanie przygotowań do realizacji zadań obronnych w przedsiębiorstwie.
  7. Dokumentacja zadań obronnych przedsiębiorcy.
  8. Planowanie operacyjne, obejmujące przedsięwzięcia planistyczne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
  9. Zobowiązania przedsiębiorców na rzecz obronności państwa i bezpieczeństwa narodowego.
  10. Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa i ich ochrona.
  11. Przygotowanie organizacja i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego. Doświadczenia z praktycznego przeprowadzenia ćwiczeń obronnych.
  12. Praktyczne wykonanie założeń i planu ćwiczenia oraz sprawozdania z ćwiczenia.
  13. Przygotowanie organizacja i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego.
  14. Doświadczenia z praktycznego przeprowadzenia ćwiczeń obronnych.
  15. Praktyczne wykonanie założeń i planu ćwiczenia oraz sprawozdania z ćwiczenia (rozliczenie ćwiczenia).
  16. Wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi i modelami latającymi (RPA – dron).
  17. Wpływ strefy ograniczenia i zakazu lotów na korzystanie z przestrzeni powietrznej.
  18. Strefa zakazu lotów zarządzana przez przedsiębiorcę realizującego zadania obronne – doświadczenia z praktycznego zarządzania strefą ograniczenia i zakazu lotów.
  19. Pytania, konsultacje, dyskusja.

Szkolenie trwa 21 godzin, 3 dni.

Szkolenie obronne z warsztatami praktycznymi z procedur obronnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Inspektor Ochrony Danych. Szkolenie podstawowe z ochrony danych osobowych – RODO. Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności 242111

pon. sty 24 , 2022
3-DNIOWE „SZKOLENIE PODSTAWOWE Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH” IOD zajmuje się wdrożeniem polityki bezpieczeństwa informacji oraz nadzoruje proces przestrzegania przez pracowników obowiązujących procedur w tym zakresie; odpowiada za zarządzanie procesem przetwarzania poufnych danych w organizacji. Prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych, przeprowadza kontrolę zarejestrowanych zbiorów oraz formułuje wnioski pokontrolne. […]

Ostatnie wpisy

KONTAKT

e-mail:

redakcja@portal-ochrony.pl

tel.:

(+48) 513 949 472

adres: 43-178 Ornontowice

ul. Zwycięstwa 136

Wydawa: CERTE – Paweł Bilko

Redaktor naczelny: Paweł Bilko

Archiwa