Adresaci szkolenia: operatorzy infrastruktury krytycznej, pracownicy SUFO. Cele szkolenia: usystematyzowanie wiedzy na temat ochrony różnego rodzaju obiektów i obszarów, poznanie najważniejszych regulacji prawnych w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, zarządzania kryzysowego i ochrony obiektów, nabycie umiejętności praktycznego określenia możliwych zagrożeń dla infrastruktury krytycznej, zapoznanie się z podstawowymi zasadami ochrony informacji niejawnych, […]

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00253/2014. Szkolenia KSOIN w I półroczu 2022 (pdf) Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów 27-29  kwietnia 2022 r. online 16-18 maja 2022 r. Szczyrk 20-22 czerwca 2022 r. online Warsztaty z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 28 lutego – […]

Ostatnie wpisy

KONTAKT

e-mail:

redakcja@portal-ochrony.pl

tel.:

(+48) 513 949 472

adres: 43-178 Ornontowice

ul. Zwycięstwa 136

Wydawa: CERTE – Paweł Bilko

Redaktor naczelny: Paweł Bilko

Archiwa