Ustawa dla systemów CCTV: Podsumowanie dotychczasowych prac.

Ustawa dla systemów CCTV: Podsumowanie dotychczasowych prac.

14 stycznia 2016 0 przez Redakcja

kamera22Wśród użytkowników systemów monitoringu wizyjnego cały czas żywe jest zainteresowanie ustawą, która w kompleksowy sposób określi zasady wykorzystywania tych systemów. Systemy CCTV rozwijają się bardzo dynamicznie, a dzięki postępowi technologicznemu,  mogą być wykorzystywane w różnych obszarach życia. Rodzi to wiele pytań, na które obecne – fragmentaryczne i skąpe przepisy, nie dają satysfakcjonujących odpowiedzi.

Sformowanie nowego rządu stwarza możliwość podjęcia dalszych prac nad ustawą dla systemów CCTV. W związku z tym, Akademia Monitoringu Wizyjnego udostępnia trzy artykuły, autorstwa specjalistów Akademii, które podsumowują stan dotychczasowych prac. Obok oceny proponowanych rozwiązań, przedstawiają one uwagi publicznych i prywatnych podmiotów, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W artykułach można także przeczytać o dobrych praktykach i rozwiązaniach prawnych stosowanych w innych krajach.

Dostęp do artykułów jest nieodpłatny, po rejestracji w serwisie Akademii (rejestracja jest także bezpłatna). http://www.cctv.org.pl/