VIII Konferencja naukowa – Bezpieczeństwo w Internecie

www1Strategia cyberbezpieczeństwa dla Polski będzie 20 maja tematem obrad plenarnych konferencji w Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, współorganizowanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W pięciu sesjach omawiane będą: organizacja ochrony cyberprzestrzeni RP, prawne aspekty ochrony sieci i informacji, metody i techniki zwalczania cyberprzestępczości, stan i perspektywy ochrony publicznej infrastruktury informacyjnej oraz problemy terroryzmu i cyberterroryzmu.

Wzmacnianie systemu cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej nakazują wyniki kontroli NIK, ale mobilizują w tym kierunku także zaawansowane prace nad Dyrektywą Parlamentu i Rady w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii oraz perspektywa wdrażania jej postanowień do prawa polskiego.

 
Program tegorocznej konferencji, zgodnie z tradycją, obejmuje aspekty techniczne, ekonomiczne, administracyjne i prawne a do udziału poza pracownikami naukowymi z wielu ośrodków zaproszono organy władz publicznych, urzędników i funkcjonariuszy służb publicznych, przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych.

Konferencja o cyberbezpieczeństwie to już ósma konferencja naukowa z cyklu „Bezpieczeństwo w Internecie”. Poprzednie dotyczyły m.in. ochrony wolności, własności i bezpieczeństwa w Internecie [2011], sieci, portali i e-usług [2012], przetwarzania w Chmurach [2013], publicznych bazy danych w kontekście metod Big data [2014], Internetu rzeczy i bezpieczeństwa Smart city [2015] a ich wyniki zostały opublikowane w książkach Wyd. C.H.Beck oraz na stronie internetowej [mrj.uksw.edu.pl].

Udział w konferencji potwierdzili m.in. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw Cyberbezpieczeństwa, przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

VIII Konferencja naukowa
Bezpieczeństwo w Internecie
Strategia Cyberbezpieczeństwa dla Polski. Aspekty instytucjonalne i prawne.
19 – 21 maja 2016
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Auditorium Maximum, 01-938 Warszawa ul. Wóycickiego 1/3

 

Komitet Naukowo – Programowy
Prof. Andrzej Adamski – UMK; Prof. Tomasz Bąkowski – UG, Rada Legislacyjna przy Prezesie RM; Min. Edyta Bielak- Jomaa – GIODO; Ks. prof. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW; Prof. Jerzy Cytowski – Prorektor UKSW; Prof. Paweł Fajgielski – KUL; Mec. Tomasz Grzegory, Google Polska; Dr inż. Wacław Iszkowski – Prezes PIIT; Prof. Jerzy Kosiński – WSPol; Prof. C. Martysz – UŚ, Kolegium NIK; Gen. bryg. Włodzimierz Nowak – Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Cyberbezpieczeństwa; Prof. Stanisław Piątek UW; Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz – ZBP; Prof. Bolesław Szafrański – WAT; prof. Grażyna Szpor – UKSW; Dr Wojciech Wiewiórowski – UG, Z-ca EIOD; Tomasz Zdzikot – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Program ramowy
19.05. czwartek
16.30 – 20.00 Sesja ekspercka NCPI – Model regulacji jawności i jej ograniczeń [za zaproszeniami]
20.05. piątek
9 30 –  9 50 Uroczyste otwarcie obrad plenarnych
9.50 – 11.00 Sesja 1 Organizacja ochrony cyberprzestrzeni RP
11.00 -11.30 Przerwa Kawowa
11.30 – 12.30 Sesja 2 Prawne aspekty ochrony sieci i informacji
12.40 – 14.00 Sesja 3 Metody i techniki zwalczania cyberprzestępczości
14.00 – 14. 40 Lunch
14.40 – 16.20 Sesja 4 Stan i perspektywy ochrony publicznej infrastruktury informacyjnej
16.30 – 17.50 Sesja 5 Terroryzm i cyberterroryzm
18.00 – 19.00 Dyskusja  
Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja [www.mrj.uksw.edu.pl]

Program obrad plenarnych VIII Konferencji BwI 20.05.2016
Strategia Cyberbezpieczeństwa dla Polski. Aspekty instytucjonalne i prawne.
Uroczyste otwarcie obrad:  Rektor UKSW ks.prof. S. Dziekoński, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr E. Bielak- Jomaa, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Zdzikot.

Sesja 1 Organizacja ochrony cyberprzestrzeni RP  
1. System cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej – Dyr. Piotr Januszewicz, MC
2. Bezpieczna administracja – Prof. Zbigniew Cieślak, UKSW
3. Cztery filary dopuszczalnej ingerencji w prawo do prywatności w ramach działań cyberobronnych” – Dr W. Wiewiórowski, UG, Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych  
4. Partnerstwo publiczno – prywatne na rzecz cyberbezpieczeństwa – Prezes ZBP K. Pietraszkiewicz
5. Czynniki poprawy bezpieczeństwa teleinformatycznego – Dr inż. W. Iszkowski, Prezes PIIT
Sesja 2  Prawne aspekty ochrony sieci i informacji
6. Europejskie standardy ochrony sieci i informacji oraz ich implementacja do prawa polskiego – Prof. A. Adamski, UMK
7. Ochrona sieci i informacji w normach Prawa telekomunikacyjnego – Prof. B Fajgielski, KUL
8. Regulacja rozwoju Internetu rzeczy w prawie telekomunikacyjnym – Jacek Kowalski, Biuro BEREC, UKSW
9. Dostosowanie regulacji informatyzacji wykonywania zadań publicznych do nowych zagrożeń – Prof. C. Martysz, UŚ, NIK
10. Prawo a etos cyberprzestrzeni – Dr Karol Dobrzeniecki, UMK
Sesja 3  Metody i techniki zwalczania cyberprzestępczości
11. Zwalczanie cyberprzestępczości a statystyczne zastosowania baz danych – Prof. B. Szafrański, WAT
12. Neutralność sieci a bezpieczeństwo – Dyr. P. Durbajło, UKE
13. Publiczne rejestry i zasoby danych a cyberprzestępczość – Dr inż. M. Kiedrowicz, WAT
14. Kradzież tożsamości a metody jej identyfikacji – Dr K. Czaplicki, UKSW
15. Struktura cyberprzestępczości – Dr inż. A. Gryszczyńska, UKSW
16. Próba oceny zwalczania cyberprzestępczości w Polsce – Prof. J. Kosiński, WSPol
Sesja 4  Stan i perspektywy ochrony publicznej infrastruktury informacyjnej
17. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w urzędach – M. Szmit, dr inż. D. Lisiak-Felicka, UŁ
18. Przeciwdziałanie cyberatakom przez przedsiębiorstwa – Dr Jowita Sobczak SAN.
19. Dostęp do informacji publicznej a cyberbezpieczeństwo – dr Piotr Sitniewski, KSAP
20. Nowe trendy w ochronie cyberprzestrzeni – P. Trąbiński NCSS
Sesja 5 Terroryzm i cyberterroryzm
21. Mapy zagrożenia  terroryzmem – P. Niemczyk
22. Spójność karnoprawnej ochrony informacji istotnych dla bezpieczeństwa państwa – Dr M. Leciak, UMK
23. Profilowanie a cyberbezpieczeństwo – E. Niezgódka
24. Wystąpienia doktorantów i KN Forum Prawa Publicznego
25. Polski model regulacji jawności i jej ograniczeń a obronność i bezpieczeństwo państwa – Prof. G. Szpor, UKSW

Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Triton - nowa marka na polskim rynku

pon. maj 23 , 2016
Jeden ze światowych liderów w rozwoju i produkcji 19’’ szaf dystrybucyjnych m.in. dla centrów danych i telekomunikacji, czeski producent Triton, wybrał agencję Projekt Zero2 do obsługi działań PR i marketingowych. Do zadań firmy należy współpraca z mediami.
teorie1m

You May Like

Ostatnie wpisy

KONTAKT

e-mail:

redakcja@portal-ochrony.pl

tel.:

(+48) 513 949 472

adres: 43-178 Ornontowice

ul. Zwycięstwa 136

Wydawa: CERTE – Paweł Bilko

Redaktor naczelny: Paweł Bilko

Archiwa