W pełni zautomatyzowany sposób rejestracji czasu pracy

Standardowy czas pracy to osiem godzin dziennie, co daje czterdzieści godzin tygodniowo. Na podstawie czasu pracy obliczana jest pensja, jaką na koncie bankowym z początkiem nowego miesiąca znajdują pracownicy. Do niedawna standardowym sposobem kontroli obecności pracowników była papierowa lista obecności. Nie był to sposób dokładny, wymagał sporego udziału pracownika i tracenia czasu na jej wypełnienie. Nowoczesne systemy kontroli dostępu pozwalają, aby rejestracja czasu pracy odbywała się w pełni automatycznie.

imperial virdi1

Rejestratory zamiast papierowej listy obecności

Papierową listę obecności zastąpiły rejestratory, kontrolery lub terminale. To do nich należy zapis czasu pracy oparty na zdarzeniach takich jak: początek, koniec i wyjście służbowe. Tak uzyskane dane gromadzone są w bazie danych dzięki czemu możliwa jest ich późniejsza analiza. Pomagają one rozliczyć czas pracy w oparciu o następujące zasady:

– konfiguracja odpowiednich zmian pracowniczych
– ustalanie kalendarza pracy pracownika
– sprowadzanie danych o absencjach
– korekta i uzupełnianie rejestracji pracowników

Możliwość analizy uzyskanych wyników

Uzyskane z rejestratorów wyniki są rzetelne i określają realny czas pracy w danym okresie. Ich analiza zgodnie z przyjętymi regułami pozwala na uzyskanie następujących raportów:

– kart czasu pracy
– listy obecności pracowników
– informacji o czasie przepracowanym w miejscach powstawania kosztów (MPK)

virdi ac-6000

Integracja systemu z programami ERP

System rejestracji czasu pracy pozwala na integrację z dotychczas używanymi programami ERP. Oferowany w tym przypadku system umożliwia otrzymanie takich danych jak:

– czyste zdarzenia z rejestracji pracownika
– dane o rejestracjach z podziałem strukturalnym firmy
– dane z terminali rejestracji czasu pracy wybrane spośród urządzeń systemu kontroli dostępu
gotowe raporty obrazujące wyniki analizy zdarzeń

Nowoczesne systemy ułatwieniem dla pracownika i pracodawcy

Systemy rejestracji czasu pracy to kolejny krok dla przedsiębiorstw i pracowników ułatwiający sprawne wypełnianie swoich obowiązków. Pozwala na w pełni automatyczny proces zapisu czasu pracy, a tym samym na otrzymanie rzetelnych wyników i poddanie ich szczegółowej analizie.

Źródło: autoid.pl

Redakcja

leave a comment

Create AccountLog In Your Account