Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów BTI. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem – proces analizy i oceny ryzyka

Warsztaty stacjonarne i online https://www.ksoin.pl/szkolenia/bezpieczenstwo-teleinformatyczne

Warsztaty skierowane są zwłaszcza do administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, dyrektorów i kierowników działów IT, pełnomocników ochrony, a w szczególności tych, którzy zamierzają ubiegać się o akredytację oraz stoją przed problemem stworzenia dokumentacji bezpieczeństwa TI, a także pozostałych pracowników pionów ochrony chcących uporządkować wiedzę i nabyć praktycznych umiejętności przygotowania warunków, opracowania dokumentów oraz wdrożenia systemowych rozwiązań bezpieczeństwa teleinformatycznego. Podczas zajęć omówione zostaną m.in. wprowadzone zmiany w ustawie o ochronie informacji niejawnych dotyczące oznakowania i rejestracji środków ochrony elektromagnetycznej oraz szacowanie ryzyka dla bezpieczeństwa przetwarzanych informacji niejawnych i zarządzanie tym ryzykiem.


 Plan ramowy

* Prawne aspekty ochrony informacji w systemach teleinformatycznych. Ogólne zasady organizacji systemu TI.

* Bezpieczeństwo osobowe; Bezpieczeństwo fizyczne; Bezpieczeństwo elektromagnetyczne; Bezpieczeństwo kryptograficzne; Kontrola dostępu.

* Zakres obowiązków personelu bezpieczeństwa teleinformatycznego; obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej oraz pełnomocnika ochrony; obowiązki IBTI oraz Administratora systemu.

* Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Przebieg akredytacji systemu TI: etap planowania; etap projektowania; etap wdrażania; etap eksploatacji; etap wycofywania.

* Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Zasady organizacji wynikające z rozporządzenia PRM z 20 lipca 2011 w sprawie wymagań BTI.

* Zasady opracowania dokumentacji bezpieczeństwa. Opracowanie Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa (SWB) i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji (PBE).

* Zarządzanie konfiguracją i zabezpieczeniami systemu lub sieci teleinformatycznej. Zasady organizacji i funkcjonowania systemu reagowania na incydenty komputerowe.

* Wybrane aspekty zarządzanie ryzykiem w systemach TI: Analiza Poziomu Zagrożeń; Szacowanie Ryzyka.

* Szacowanie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem w świetle ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnych – podstawowe wymagania

* Bezpieczeństwo fizyczne: podstawowe kryteria i sposób określania poziomu zagrożeń; dobór środków bezpieczeństwa fizycznego odpowiednich do wskazanego poziomu zagrożeń.

* Bezpieczeństwo fizyczne – ĆWICZENIE: metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego; klasyfikacja środków bezpieczeństwa fizycznego; Bezpieczeństwo teleinformatyczne: Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji; Normy ISO 27001 oraz 27005; Bezpieczeństwo teleinformatyczne: Analiza ryzyka: wybór metody oraz etapy szacowania wartości informacji niejawnych i prawnie chronionych przetwarzanych w jednostce organizacyjnej.

* Bezpieczeństwo teleinformatyczne – ĆWICZENIE: identyfikacja i szacowanie zasobów informacyjnych, identyfikacja zagrożeń i określenia ich poziomu, identyfikacja podatności na ryzyka.

* Bezpieczeństwo teleinformatyczne – ĆWICZENIE: analiza i ocena ryzyka, dobór środków ochrony, akceptacja ryzyka szczątkowego; utrzymanie złożonego poziomu bezpieczeństwa informacji, przegląd ryzyk i ocena skuteczności wprowadzonego poziomu zabezpieczeń.

Wykładowca: komr por. Marek Anzel

Terminy i miejsca szkoleń stacjonarnych i online:

Bezpieczeństwo teleinformatyczne w ochronie informacji niejawnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Specjalista ochrony informacji niejawnych – kod zawodu 242110

śr. sty 12 , 2022
Zapraszamy na szkolenia i warsztaty przygotowujące do zawodu specjalisty ochrony informacji niejawnych, prowadzone przez ekspertów, praktyków z dużym doświadczeniem zawodowym. Specjalista ochrony informacji niejawnych – kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności 242110 5-DNIOWY KURS PROWADZONY ZGODNIE Z KRAJOWYMI STANDARDAMI KOMPETENCJI ZAWODOWYCH – KOD 242110 Specjalista ochrony informacji niejawnych współuczestniczy […]

Ostatnie wpisy

KONTAKT

e-mail:

redakcja@portal-ochrony.pl

tel.:

(+48) 513 949 472

adres: 43-178 Ornontowice

ul. Zwycięstwa 136

Wydawa: CERTE – Paweł Bilko

Redaktor naczelny: Paweł Bilko

Archiwa