Warsztaty z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Terminy i miejsca szkoleń:

https://www.ksoin.pl/szkolenia/zarzadzanie-kryzysowe-obrona-cywilna

Na warsztatach postaramy się scharakteryzować zasadność opracowywania takiej dokumentacji z uwzględnieniem zarówno czasu stałej gotowości obronnej jak i po wprowadzeniu wyższych stanów gotowości obronnej kraju. Zapoznamy Państwa ze sposobem opracowywania dokumentów w wersji zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Zostaniecie Państwo zapoznani z dokumentami jakie opracowuje się w innych krajach oraz obowiązującymi w naszym kraju. Działalność planistyczna obejmuje zarówno wersje opisowe i graficzne. Poznacie sposoby ich wykonania. W końcu podpowiemy, gdzie można nabyć mapy do ich wykonania.

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień

 1. Teoretyczne aspekty kryzysu i sytuacji kryzysowej, współczesne zagrożenia. Łańcuch zagrożeń – 1,5 godz.
 2. System zarządzania kryzysowego jako element kierowania bezpieczeństwem narodowym – 1 godz.
 3. Fazy zarządzania kryzysowego, zakres obowiązków administracji publicznej w sytuacji kryzysowej – 1 godz.
 4. Współdziałanie organów centralnych i wojewódzkich administracji publicznej z organami wojskowymi i układem pozamilitarnym w sytuacjach kryzysowych – 1,5 godz.
 5. Plan zarządzania kryzysowego MON. Możliwości SZ RP do wsparcia organów – 1 godz.
 6. Kontakt z mediami po wystąpieniu sytuacji kryzysowej – 1 godz.

II dzień

 1. Obrona Cywilna w Polsce oraz powszechna samoobrona ludności w świetle rozporządzenia RM z 28.09.93 r. Ogólny zarys organizacji OC. Organy kierowania OC – 1,5 godz.
 2. Nagłe i rozległe zagrożenia ludności mogące wystąpić na obszarze Polski, województwa, rejonu w czasie pokoju i wojny. Rozkład geograficzny źródeł tych zagrożeń. Pojęcie rejonu porażenia i stref skażeń – 1,5 godz.
 3. Formacje OC, ich rodzaje, organizacja, zadania, zasady działania. Nadawanie przydziałów org. mobilizacyjnych do FOC oraz obowiązki i uprawnienia z tym związane – 2 godz.
 4. System wykrywania i alarmowania w świetle wytycznych Szefa OC Kraju dot. SWA i SWO. Rodzaje i zadania pododdziałów wykrywania i alarmowania OC oraz ich miejsce w systemie – 2 godz.
 5. Zasady organizacji i funkcjonowania ochrony ludności i obrony cywilnej oraz jej zadania w czasie pokoju, stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny ;na podstawie projektu Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z 2016 roku – 1 godz.

Zajęcia obejmują 2 dni szkoleniowe, 15 godzin wykładów.

https://www.ksoin.pl/szkolenia/zarzadzanie-kryzysowe-obrona-cywilna/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Szkolenie archiwistów I stopnia – kurs podstawowy z warsztatami praktycznymi

pt. sty 21 , 2022
Archiwizacja dokumentów Dla kogo? Szkolenie adresowane jest do pracowników administracyjnych, instytucji znajdujących się pod nadzorem archiwalnym, koordynujących pracę, bądź pracujących w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracowników innych instytucji prowadzących składnice akt, registratury oraz osób zainteresowanych pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego. Celem szkolenia jest zdobycie przez […]

Ostatnie wpisy

KONTAKT

e-mail:

redakcja@portal-ochrony.pl

tel.:

(+48) 513 949 472

adres: 43-178 Ornontowice

ul. Zwycięstwa 136

Wydawa: CERTE – Paweł Bilko

Redaktor naczelny: Paweł Bilko

Archiwa