Warsztaty z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Warsztaty z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

31 stycznia 2019 0 przez KSOIN

„Można mieć nadzieję, że nic się nie wydarzy, ale mimo to lepiej być przygotowanym”

dr Romuald GROCKI

W dobie coraz większej ilości zdarzeń wpływających na ciągłość działania zakładu pracy, każdy rozsądny właściciel, dyrektor, kierownik firmy, musi się zabezpieczyć przed efektem zjawiska negatywnego. Zdarzenia te mogą mieć podłoże zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, takie na które mamy wpływ i zjawiska, które są od nas niezależne. W pierwszym przypadku zwracamy szczególną uwagę na organizacje zakładu i produkcji, zabezpieczenie firmy przed efektami zewnętrznymi (np. ochrona obiektu i tajemnic zakładu), w drugim należy umieścić czynniki zewnętrzne, takie które mogą wpłynąć na nasze zobowiązania względem klientów. Do nich zaliczymy awarie urządzeń komunalnych, zanik dopływu energii, zerwana łączność z otoczeniem i w końcu zmienność i nieprzewidywalność aury (susze, silne mrozy, powodzie, pożary itp.).

Na takie sytuacje musimy przygotować się wcześniej, ponieważ kiedy zaistnieją czasu na opracowanie strategii wyjścia z impasu zabraknie. Przesłaniem dla wszystkich właścicieli, dyrektorów winna być informacja stwierdzająca, że „każda firma musi choćby w minimalnym zakresie funkcjonować nawet w przypadku katastrofy”.

Aby sprostać tym wyzwaniom należy opracować plany, procedury postępowania w takich sytuacjach, tak aby nie tracić czasu na niepotrzebne dyskusje, szukanie rozwiązań opanowania problemu.

Na warsztatach postaramy się scharakteryzować zasadność opracowywania takiej dokumentacji z uwzględnieniem zarówno czasu stałej gotowości obronnej jak i po wprowadzeniu wyższych stanów gotowości obronnej kraju. Zapoznamy Państwa ze sposobem opracowywania dokumentów w wersji zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Zostaniecie Państwo zapoznani z dokumentami jakie opracowuje się w innych krajach oraz obowiązującymi w naszym kraju. Działalność planistyczna obejmuje zarówno wersje opisowe i graficzne. Poznacie sposoby ich wykonania. W końcu podpowiemy, gdzie można nabyć mapy do ich wykonania.

https://www.ksoin.pl/szkolenia/zarzadzanie-kryzysowe-obrona-cywilna

W PROGRAMIE SZKOLENIA:

  1. Teoretyczne aspekty kryzysu i sytuacji kryzysowej, współczesne zagrożenia. – 2 godz.
  2. Łańcuch zagrożeń. – 2 godz.
  3. System zarządzania kryzysowego jako element kierowania bezpieczeństwem narodowym. – 2 godz.
  4. Struktura zarządzania kryzysowego. – 2 godz.
  5. Fazy zarządzania kryzysowego , zakres obowiązków administracji publicznej w sytuacji kryzysowej. – 2 godz.
  6. Współdziałanie organów centralnych i wojewódzkich administracji publicznej z organami wojskowymi i układem pozamilitarnym w sytuacjach kryzysowych. – 2 godz.
  7. Plan zarządzania kryzysowego MON. Możliwości SZ RP do wsparcia organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych. – 2 godz.
  8. Układ i przygotowanie planu ZK / plan główny, zespół przedsięwzięć na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej, załączniki funkcjonalne. Część opisowa i graficzna – ćwiczenie. – 4 godz.
  9. Kontakt z mediami po wystąpieniu sytuacji kryzysowej. – 2 godz.

Zajęcia obejmują 3 dni szkoleniowe, 20 godzin wykładów i ćwiczeń.

Warsztaty z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Bukowina Tatrzańska /  Centrum Rekreacji i Biznesu GRAND Stasinda
20-22 marca 2019 r.

Zakopane / Ośrodek Wypoczynkowy START
26-28 czerwca 2019 r.

https://www.ksoin.pl/szkolenia/zarzadzanie-kryzysowe-obrona-cywilna/