XV KONGRES OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, BIZNESOWYCH I DANYCH OSOBOWYCH

XV KONGRES OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, BIZNESOWYCH I DANYCH OSOBOWYCH

3 czerwca 2019 0 przez KSOIN

XV KONGRES OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, BIZNESOWYCH I DANYCH OSOBOWYCH

Kongres jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem w Polsce odbywającym się nieprzerwanie od 2005 roku, mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli.

XV Kongres to możliwość spotkania z wieloma wybitnymi gośćmi i ekspertami z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, a także okazja do dyskusji, bezpośredniej wymiany doświadczeń, kuluarowych spotkań, przekazania uwag i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych osobowych oraz współpracy i podziału kompetencji między nimi.

Obrady Kongresu kierujemy do kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów, dyrektorów, właścicieli firm, przedstawicieli organów administracji publicznej, pełnomocników i pracowników pionów ochrony, Inspektorów Ochrony Danych, dyrektorów i pracowników pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej i działów IT, a także innych osób interesujących się tą tematyką.

W związku ze stuleciem ochrony informacji niejawnych, 20-leciem  uchwalenia ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz 20. rocznicą przystąpienia Polski do NATO, tegoroczne obrady będą miały wyjątkowy charakter, a na obradach poświęcimy tej tematyce sesję tematyczną.

TEMATYKA KONGRESU

 1.  20-lecie uchwalenia ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 2. 20 lat Polski w NATO to fundament naszego bezpieczeństwa.
 3. Służby wywiadu i kontrwywiadu w systemie bezpieczeństwa informacji.
 4. Rola i znaczenie pionów ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych.
 5. Kancelarie tajne i niejawne – aktualne regulacje prawne, praktyczne aspekty.
 6. Informacje prawnie chronione w biznesie (tajemnica przedsiębiorstwa, handlowa i giełdowa).
 7. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).
 8. Jak wdrożyliśmy/wdrażamy RODO – podpowiedzi, uwagi i pierwsze doświadczenia.
 9. Sesja tematyczna nt. stanu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO i nową ustawą.
 10. Cyberzagrożenia dla funkcjonowania firm, instytucji i bezpieczeństwo obywateli.
 11. Krajowy System Cyberbezpieczeństwa – operatorzy usług kluczowych i dostawcy usług cyfrowych.
 12. Współczesna wojna informacyjna i jej ofiary.
 13. Sporządzanie planów zagrożeń terrorystycznych w zarządzaniu bezpieczeństwem obiektów.
 14. Innowacyjność i nowe technologie Industry 4.0 i oczekiwane 5G w ochronie informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych.
 15. Techniki i technologie zapewniające ochronę/zdobywanie informacji.
 16. Dlaczego jesteśmy podsłuchiwani/inwigilowani? Czy jesteśmy mniej czy bardziej bezpieczni?
 17. Debata na temat aktualnych i przyszłych zagrożeń ochrony informacji i danych osobowych.

https://kongresochronyinformacji.ksoin.pl